Školení Roberta Pressla a Clause Köllingera v ČR spoluorganizovaná sítí CIVINET

Dvojice školení vedená Robertem Presslem a Clausem Köllingerem z rakouského Grazu se uskutečnila ve dnech 7. a 8. září 2021 v prostorách Centra dopravního výzkumu v Brně.

Školení Park4SUMP v tématu ,,Management parkování’’

Přibližně 40 účastníků mělo v úvodu školení možnost seznámit se s projektem CIVITAS Park4SUMP a následně s principy managementu parkování a stanovení jeho cílů. Robert Pressl s Clausem Köllingerem prezentovali interaktivním způsobem i další související problematiku, jako dopravní chování a přijetí změn, otázku vymáhání poplatků, nastavení využití výnosů z parkovného, zavádění a rozšiřování parkovací politiky se zpoplatněným parkováním na příkladech dobré praxe z Krakova, Vídně a dalších měst. Témata byla následně doplněna také o pohled z českého prostředí; Zbyněk Sperat uvedl příklad z Broumova týkající se posouzení potřebnosti výstavby parkovacích domů, Štěpánka Doleželová z Centra dopravního výzkumu představila Strategii managementu parkování se zaměřením na posun v technologiích a její zavádění ve městech a David Bárta z CityOne představil vlastní dopravní průzkumy. V odpolední části účastníci prostřednictvím praktických cvičení řešili problémy parkovacího managementu. Na základě definovaných charakteristik vypracovávali strategie řešení v rámci tří témat: definování ceny při zavedení systému placeného parkování ve městě, správa parkování jako nástroj řešení dopravních problémů, návrh vize dopravní politiky, cílů a opatření pro část města s velkým zaměstnavatelem.

Školení ELTIS na téma ,,Správné stanovení zásad pro přijetí SUMP – jak získat přijetí od politiků, stakeholderů a veřejnosti a vhodné aspekty komunikace’’.

Na školení Claus Köllinger a Robert Pressl představili plány udržitelné městské mobility druhé generace a proces participace a skrze praktické cvičení se zaměřili na analýzu a výběr zainteresovaných subjektů pro participační proces při přípravě SUMP. Účastníkům skrze prezentace, diskuze a cvičení přiblížili školitelé také důležité faktory pro zajištění financování, možnosti zvýšení přijetí (často nepopulárně hodnocených) opatření u veřejnosti v oblasti managementu parkování, způsob volby strategie k získání stakeholderů a osob s rozhodovací pravomocí, správné nastavení kampaně a toho, jak pro ni zvolit vhodný obsah. Na závěr si účastníci vyzkoušeli tvorbu kampaně na jedno ze tří zadaných témat, přičemž dostali zpětnou vazbu od obou školitelů a ostatních účastníků. Témata kampaní byla: kampaň na podporu pěší dopravy; obrazová kampaň pro zaměstnance prosazující parkování; kampaň na zachování opatření ve veřejném prostoru, která byla zavedena jako dočasná v souvislostí s pandemií COVID-19.

Fotogalerie

Novinky: Školení Roberta Pressla a Clause Köllingera v ČR spoluorganizovaná sítí CIVINET 01
Novinky: Školení Roberta Pressla a Clause Köllingera v ČR spoluorganizovaná sítí CIVINET 02
Novinky: Školení Roberta Pressla a Clause Köllingera v ČR spoluorganizovaná sítí CIVINET 03
Novinky: Školení Roberta Pressla a Clause Köllingera v ČR spoluorganizovaná sítí CIVINET 04
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.