Silniční bezpečnost v polském městě Katovice – v zónách 30 klesl počet autonehod za deset let o 73 %

Ze srovnání statistik za posledních pět a deset let vyplývá, že i přes kontinuální růst počtu registrovaných vozidel klesá počet dopravních nehod.

Nehodovost v Katovicích se za posledních deset let snížila o 50 %, i přesto, že se počet registrovaných automobilů zvýšil o 40 %. V loňském roce došlo ke 141 dopravním nehodám, což je o 77 méně než o pět let dříve. Výraznější pokles ale zaznamenávají zóny, ve kterých je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. V zónách 30 bylo vloni zaznamenáno pouze šest nehod a oproti roku 2014, tedy těsně před jejich zavedením, došlo k 73% poklesu.

Jaká opatření stojí za sníženou nehodovostí v Katovicích?

Na dobrých výsledcích vedoucích ke snížení nehodovosti v Katovicích se kromě zón 30 podílejí také další opatření, akce a kampaně na podporu silniční bezpečnosti:

- opatření ke zklidnění dopravy, zúžení některých komunikací;
- zprovoznění nových úseků cyklistických komunikací – od roku 2015 bylo vytvořeno více než 52 km infrastruktury pro cyklisty;
- zavádění rychlostních limitů prostřednictvím zón s omezenou rychlostí (kromě zóny 30 je v centru Katovic více než 50 zón s omezenou rychlostí);
- výstavba semaforů fungujících v režimu "celá červená" – semafory se aktivují na zelenou pouze v případě, že je hlášen výskyt chodce nebo vozidla, jinak svítí červeně;
- zlepšení osvětlení přechodů pro chodce a zvýšení viditelnosti na přechodech pomocí blokovacích prvků, které zabraňují zastavení vozidel v prostoru přechodů;
- kampaň #Behold ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, v rámci které dostaly děti z městských základních a mateřských škol reflexní pásky, vesty a odrazky na kolo ke zvýšení své viditelnosti na komunikaci;
- spolupráce s policií v tématech zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Zdroj informací: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=6504&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.