Seminář zaměřený na čistou mobilitu – první akce sítě CIVINET v letošním roce

Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhl na Magistrátu města Pardubic seminář „Čistá mobilita – jaká je aktuální situace a budoucnost v našich městech?“, který organizoval CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), ve spolupráci s Městem Pardubice. Seminář nabídl pohled na cíle v oblasti alternativních paliv a čisté mobility v Česku a na Slovensku, jejich naplňování a související budoucí výzvy, i na konkrétní projekty a vize měst i regionů v oblasti elektromobility. Akce se uskutečnila hybridní formou, kromě účasti přímo v Pardubicích tedy bylo možné připojit se k semináři online a sledovat jej na dálku.

Semináře se zúčastnilo více než 60 hostů z řad zástupců ministerstev, vedení měst a krajů, pracovníků odborů dopravy a rozvoje, koordinátorů městské mobility a zástupců subjektů zainteresovaných v oblasti elektromobility, alternativních paliv a čisté mobility. Akce byla součástí implementace projektu CLIMASUM, který byl podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva pro životního prostředí, ochranu klimatu a jadernou bezpečnost (BMU).

V rámci programu byl představen nový web https://www.cistadoprava.cz/, poskytující široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnící infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. Dále zazněly příspěvky o podpoře elektromobility na Slovensku a v Česku a příklady dobré praxe z Prahy, Brna či Pardubic.

Děkujeme všem účastníkům a těm, kteří se do semináře aktivně zapojili.

Fotogalerie

Seminář zaměřený na čistou mobilitu – první akce sítě CIVINET v letošním roce 01
Seminář zaměřený na čistou mobilitu – první akce sítě CIVINET v letošním roce 02
Seminář zaměřený na čistou mobilitu – první akce sítě CIVINET v letošním roce 03
Seminář zaměřený na čistou mobilitu – první akce sítě CIVINET v letošním roce 04

Seminář zaměřený na čistou mobilitu – první akce sítě CIVINET v letošním roce 05
Seminář zaměřený na čistou mobilitu – první akce sítě CIVINET v letošním roce 06
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.