Seminář v Nitře nabídl inspiraci ke zlepšení služeb ve veřejné dopravě

Co mohou města, kraje a provozovatelé udělat pro zvýšení zájmu o veřejnou dopravu? Celkem 35 zástupců slovenských a českých měst, krajů a dopravních podniků řešilo toto téma na semináři, který se uskutečnil 21. února 2023 v Nitře.

Seminář zahájil primátor města Nitra, Marek Hattas, úvodním slovem a přivítáním účastníků. Po prezentaci spolku CIVINET Česká a Slovenská republika a projektu CLIMASUM podporujícího plánování udržitelné mobility, prezentovali své vize, podněty, řešení a fungující příklady z praxe městské i krajské veřejné dopravy zástupci následujících institucí:

  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Institut veřejné dopravy
  • EIT Urban Mobility Innovation Hub East
  • CITYA
  • Městský úřad Nitra
  • KORDIS JMK
  • Banskobystrický kraj
  • Dopravní podnik města Brna

Prezentovány byly aktuální plány na změny ve službách ve veřejné dopravě z pohledu Ministerstva dopravy a výstavby SR, podněty k tomu, co zlepšit v tendrech na služby VD, nízkoesmisní perspektivy veřejné dopravy, alternativní služba k MHD, která využívá optimalizaci trasy a sdílenou jízdu, a příklady z praxe z Nitry, Brna, Banskobystrického a Jihomoravského kraje.
Na závěr semináře účastníci absolvovali exkurzi po opatřeních ve veřejné dopravě v Nitře s novým autobusem společnosti Transdev Slovensko, která je místním provozovatelem městské dopravy.

A odpověď na úvodní otázku? Slovy jednoho z prezentujících nám ji dává rozvoj automobilové dopravy, kdy klíčovou roli pro zákazníka hraje čas (čas strávený tankováním je alternativou ke koupi jízdenky, čas strávený hledáním parkovacího místa k čekání na spoj).

Seminář organizovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát spolku CIVINET CZ SK a Město Nitra, jako součást mezinárodního projektu CLIMASUM. Tento projekt je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK).

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.