Sdíleným mikrobusem se nově kromě obyvatel Říčan svezou i lidé z dalších obcí regionu

Služba sdíleného mikrobusu start-upu CITYA , který funguje jako mezistupeň mezi veřejnou dopravou a individuální automobilovou dopravou, byla úspěšně bezplatně testována v Říčanech a okolí. Projekt nyní vstoupil do komerčního provozu a na základě poptávky i z menších okolních obcí se rozšíří na celý region Říčanska.

Jak služba funguje?

Společnost CITYA využívá data a dopravní modely k výpočtu nejefektivnějších tras pro cestující s různými místy nástupu a výstupu. V praxi služba funguje tak, že si cestující jízdu objednávají prostřednictvím intuitivní aplikace, kde zvolí výchozí bod a místo výstupu. Na základě provedených analýz jsou stanoveny virtuální zastávky umožňující bezpečné zastavení vozidla, které by neměly být vzdáleny více než 70 metrů od místa, kde se cestující nachází. Minivan tedy vyzvedne cestující tam, kde to potřebují, a ti nemusejí docházet na (často vzdálenou) zastávku veřejné dopravy. Cesta v rámci definovaného regionu obvykle netrvá déle než 15 minut včetně nástupu a výstupu a je realizována minivany Mercedes s kapacitou šest osob. Cena je 40 Kč za jednu cestu, přičemž další cestující ve stejné skupině zaplatí pouze 20 % ceny.

Zkušenosti z pilotního provozu

V pilotním provozu bylo přepraveno 8000 cestujících s průměrnou evidovanou obsazeností více než čtyři cestující na jednu jízdu. Služba se osvědčila zejména u rodin – nejčastějšími cestujícími jsou rodiče s dětmi. Největší poptávka je odpoledne a večer, kdy jí obyvatelé dávají přednost před MHD, která v tu dobu mnohdy nejezdí tak často, jak by potřebovali. Doba jízdy v rámci mikroregionu Říčany je 3–5 minut bez nástupu a výstupu (s nimi přibližně 15 minut), naproti tomu jízda autobusem trvá 30–40 minut a kilometr je výrazně dražší. Jízda sdíleným mikrobusem je tak vhodnou alternativou s větší flexibilitou pro cestující. Zejména u okolních menších obcí má tu výhodu, že jej mohou využívat (na rozdíl od podobného Seniortaxi) rodiče, kteří potřebují zavézt děti na kroužky, namísto využití osobního automobilu. I proto obce chtějí, aby služba byla realizována také na jejich území a jsou ochotny přispívat na její provoz. Výše příspěvku se odvíjí od jejich velikosti a pohybuje se v rozmezí jednotek až desítek tisíc korun měsíčně. Obcím vrací CITYA veškeré jízdné, které obvykle představuje 20–40% investice. Společnost předpokládá, že po rozšíření služby do dalších obcí bude na Říčansku realizovat až 60 jízd denně.

Zdroj informací:https://zdopravy.cz/ani-mhd-ani-iad-citya-rozsirila-sdileny-minivan-na-cely-region-ricanska-158794/

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.