Představujeme projekt CLIMASUM

S hrdostí představujeme nový mezinárodní projekt "CLIMASUM – Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility", na kterém se spolupodílí sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a jehož aktivity budou propojeny i s činností sítě CIVINET. Hlavním projektovým partnerem je chorvatský ODRAZ – Udržitelný rozvoj obcí (sekretariát CIVINET Chorvatsko-Slovinsko-Jihovýchodní Evropa) a dalším partnerem je Centrum pro životní prostředí (CZZS), sídlící v Bosně a Hercegovině.

CLIMASUM upozorňuje na problém budoucnosti mobility v kontextu udržitelnosti, participativního přístupu a prioritizace strategií pro budoucnost Evropy, jako je například Zelená dohoda pro Evropu – prostřednictvím chytrého, udržitelného a inovativního plánování mobility. Projekt klade důraz na koncept SUMP (plánů udržitelné městské mobility) a snižování rozdílů v plánování dopravy a mobility mezi západní, střední a jihovýchodní Evropou a na podporu plánování udržitelné mobility v těchto oblastech. Konkrétně budou projektové aktivity realizovány v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku, Slovinsku a v Bosně a Hercegovině.

Cíle projektu:

 • Zlepšit koordinaci sítě pro udržitelnou mobilitu a poskytnout rámec podpory k efektivnějšímu a klimaticky neutrálnímu plánování mobility;
 • Zlepšit porozumění nedostatku kapacit a možností k zmírnění s ohledem na udržitelnou mobilitu;
 • Zvýšit kapacitu a znalosti mezi aktéry udržitelné mobility při plánování a zavádění opatření podporujících udržitelnou dopravu.

Cílové skupiny:

 • veřejný sektor na místní, regionální a celostátní úrovni v zemích implementace projektu
 • mladí profesionálové/studenti, kteří jsou budoucími vedoucími pracovníky/lídry obcí
 • občanská společnost
 • akademický sektor
 • podnikatelský sektor
 • občané/obec

Hlavní činnosti:

 • Rozvoj kapacit pro posílení cílových skupin pro efektivnější proces plánování udržitelné mobility v jejich městech;
 • Analýza současného stavu a rozvoj politik udržitelné mobility;
 • Vzdělávání a odborná příprava;
 • Zvyšování povědomí o chytré a udržitelné mobilitě.

Aktivity v realizované v České republice zahrnují organizaci studijních exkurzí, konferencí, seminářů a workshopů k tématům z oblasti udržitelné mobility, šíření příkladů dobré praxe na webu a na sociálních sítích a vypracování metodiky pro města k tvorbě technických specifikací plánů udržitelné městské mobility a metodiky k institucionální spolupráci v plánování udržitelné mobility.

Projekt je podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva pro životního prostředí, ochranu klimatu a jadernou bezpečnost (BMU).

Více o Evropské klimatické iniciativě (EUKI): www.euki.de/en

#CLIMASUM #ClimateMitigation #UrbanMobility

Projekt v kostce

Realizační orgán: ODRAZ-Udržitelný rozvoj komunity, Záhřeb, Chorvatsko

Partneři: Centrum pro životní prostředí, Banja Luka Bosna a Hercegovina; Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno, Česká republika

Země implementace: Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 1.10.2021 - 30.9.2023

Financování: Celkový rozpočet projektu je 387 778,31 EUR, z toho grant činí 362 771,31 EUR


Představujeme projekt CLIMASUM 02
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.