Ostrava a Krakov hostem Konference CIVINET 2021 a navazující exkurze

Konference sítě CIVINET: „Smart řešení v mobilitě“ 

Dne 29. září 2021 se v Moravskoslezském inovačním centru v Ostravě uskutečnila každoroční konference sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, tentokrát na téma „Smart řešení v mobilitě“.

Statutární město Ostrava využívá chytrá řešení v rámci parkovacího systému a systému P+R, která na konferenci prezentoval Smart City manager z odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, Ing. Pavel Vojáček, spolu s Michalem Bočvarovem z Dopravního podniku Ostrava. Problematice parkování se věnoval také příspěvek z Ing. Martina Luňáčka z Magistrátu města Olomouce, týkající se aktuálně zpracovávané parkovací politiky města. Zástupci Centra dopravního výzkumu, v. v. i., seznámili účastníky s výzkumnými projekty souvisejícími s chytrou mobilitou, např. s mezinárodním projektem C-Roads a s projektem SHOW realizovaným v Brně, zaměřeným na autonomní mobilitu ve městech, či s aktuálními možnostmi rozvoje koncepce „mobilita jako služba“ v ČR a s aktuální situací rozvoje elektromobility v Česku. Hlavním hostem konference byl pan Igor Šenkarčin, ředitel Driving.digital, který doplnil českou perspektivu o pohled na potřebu chytrých řešení a prostor pro jejich implementaci na Slovensku. Prezentovaný projekt Tatry 2030 je ambiciózní vizí bezemisních Tater v roce 2030, která by měla být naplňována skrze zavedení inteligentních P+R terminálů, elektrických vlaků, tramvají a autobusů, sdílené mobility a implementací dalších řešení udržitelné mobility.

Podívejte se na zveřejněné video, které shrnuje cíle projektu: Tatry 2030

Fotogalerie

Novinky: Ostrava a Krakov hostem Konference CIVINET 2021 a navazující exkurze 01
Novinky: Ostrava a Krakov hostem Konference CIVINET 2021 a navazující exkurze 02


Studijní exkurze do Krakova k tématu parkovacího managementu

Na konferenci v Ostravě navázala ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 exkurze spolku CIVINET Česká a Slovenská republika do polského Krakova, zaměřená na zkušenosti města Krakov s parkovacím managementem a s řešeními podporujícími udržitelnou mobilitu.

Součástí programu byl dopolední seminář v prostorách Městského úřadu v Krakově, kde zástupci MÚ prezentovali plán udržitelné městské mobility a dopravní politiku jejich města, v současnosti aktualizovanou parkovací politiku a konkrétní příklady realizovaných opatření, jako jsou např. stav a fungování Park & Ride v Krakově, zkušenosti s tímto systémem a plány do budoucna, způsob organizace parkování a cenová politika parkování ve městě, vymáhání parkování a úspěšné zavedení fondu mobility. Město Krakov je velmi aktivní v implementaci opatření v oblasti udržitelné mobility a parkování a aktivně se zapojuje do mezinárodních evropských projektů (Ch4llenge, Push & Pull, Park4SUM a další).

Po programu na Městském úřadě následovala samotná exkurze po Krakově, při níž zástupci města ukázali účastníkům některá z implementovaných dopravních opatření a poskytli k nim detailnější výklad. Mezi tato opatření patřilo zrušení parkování v některých ulicích ve prospěch nových cyklopruhů a cyklostezek, které bylo umožněno díky vybudování podzemního parkoviště. Zaměstnanci firmy, která parkoviště spravuje, detailně vysvětlili fungování a provoz jak z pohledu správce, tak z pohledu řidičů. Účastníci se dále seznámili i s okolnostmi vzniku nejstaršího podzemního parkoviště v Krakově, které bylo prvním, které vzniklo v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, a jehož nadzemní část je využívána jako sportovní areál základní školy. Následující den dopoledne byla odborná část exkurze zakončena návštěvou nejstaršího Park & Ride ve městě, které v současnosti funguje také jako Park & Bike. Z projektu Low-Carb Interreg Central Europe nakoupilo město elektrokola, která si řidiči parkující zde osobní automobil mohou zdarma na celý den vypůjčit. V závěru programu exkurze si jízdu na elektrokolech mohli vyzkoušet také její účastníci, případně si mohli kola zapůjčit a udělat si menší vyjížďku po Krakově a vyzkoušet tak místní cyklistickou infrastrukturu.

Prezentace z akcí spolku CIVINET nejsou zveřejněny a jsou zpřístupněny pouze účastníkům prostřednictvím e-mailu s odkazem ke stažení.

Fotogalerie

Novinky: Ostrava a Krakov hostem Konference CIVINET 2021 a navazující exkurze 03
Novinky: Ostrava a Krakov hostem Konference CIVINET 2021 a navazující exkurze 04
Novinky: Ostrava a Krakov hostem Konference CIVINET 2021 a navazující exkurze 05
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.