Ohlédnutí se za květnovými webináři CIVINET a shrnutí hl. výstupů

Těší nás, že květnový webinář (konaný 12. 5. 2021), organizovaný sekretariátem CIVINET a zaměřený na veřejnou dopravu a P+R, se setkal s velkým zájmem a pozitivními ohlasy účastníků. Na webináři vystoupili prezentující zastupující města, koordinátory dopravy (kraje a ITI) a výzkumnou sféru., kteří se podělili o poznatky a zkušenosti s realizací parkovišť typu P+R u dopravních terminálů veřejné dopravy a o možnosti zapojení dopravního modelování do jejich přípravy.

Na odpoledním online workshopu na téma „Dopady pandemie COVID-19 na udržitelnou mobilitu“ byl představen „Tematický SUMP průvodce na plánování odolnější městské mobility“ (ke stažení zde), který zpracovala německá konzultační společnost Rupprecht Consult GmbH. Kromě toho přinesl interaktivní workshop některé zajímavé výstupy a zjištění ohledně vnímání dopadů pandemie na českou a slovenskou dopravu, o něž se zde chceme podělit:

 • Pandemie COVID-19 měla podle účastníků nejenom negativní, ale také pozitivní dopady na udržitelnou městskou mobilitu, které jsou spíše dlouhodobého charakteru.
 • Mezi identifikovanými pozitivními dopady bylo:
  • zvýšení podílu cyklistické dopravy ve městech a zájmu o tento druh dopravy,
  • částečný návrat k pěší dopravě,
  • snížení potřeb po mobilitě (díky práci z domu, online aktivitám a omezení zbytných cest),
  • minimalizace cest IAD,
  • projev důležitosti a přínosu cyklistické infrastruktury,
  • vyšší snaha o podporu udržitelné mobility na unijní úrovni
 • Společně byly identifikovány také výzvy a problémy, které COVID-19 v oblasti udržitelné městské mobility (viz obrázek níže). Dle výsledků panuje nejistota ohledně toho, zda mohou být tyto problémy potlačeny plánováním.
 • Realizace rychlých krátkodobých opatření, byla v Česku znemožněna mimo jiné home-office v rámci státní správy a nepružností procesů. Dočasná testovací opatření, která zasahují do komunikací, musí získat stanoviska Policie ČR, což v různých krajích znamená různý a různě náročný proces.
 • Města řešila v době pandemie především zajištění obslužnosti MHD, přičemž snížení počtu cestujících je vnímáno jako nejenom ekonomický problém.

Záznam obou webinářů můžeme registrovaným účastníkům na vyžádání poskytnout.

News: Ohlédnutí se za květnovými webináři CIVINET a shrnutí hl. výstupů
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.