Od „zelené vize“ k mezinárodnímu uznání – společně se zástupci měst jsme se inspirovali udržitelnou mobilitou ve Slovinsku

První červnový týden jsme se v rámci pětidenní studijní exkurze podívali spolu s 18 účastníky z českých a slovenských měst do Slovinska, abychom načerpali inspiraci a informace z úspěšných příběhů cesty k udržitelné mobilitě měst Lublaně a Mariboru. Akci organizovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát spolku CIVINET CZ SK, a ODRAZ, sekretariát spolku CIVINET Slovinsko-Chorvatsko-JVE, jako součást mezinárodního projektu CLIMASUM. Projekt je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK).

Studijní exkurze nebyla věnována pouze slovinským městům – úvodní den jsme se po cestě vlakem z Brna do Lublaně zastavili v rakouském Grazu. Zde nás přivítali Michaela Schmuck, Richard Wagner a Julia Zientek z Oddělení dopravního plánování Města Graz, kteří nám prezentovali aktuální situaci mobility a realizovaná opatření. I přes deštivé počasí jsme si některá z nich prohlédli také v terénu a po krátké prohlídce centra jsme se vydali do Lublaně.

„Lublaň: od zelené vize k mezinárodnímu uznání“ – tak zněl název prezentace Vity Kontić Bezjak, která nás spolu se zástupci sekretariátu spolku CIVINET Slovinsko-Chorvatsko-JVE přivítala druhý den exkurze v historické budově radnice v Lublani, sídle městského úřadu. Vita nám představila vývoj a pokrok, které město za poslední roky v oblasti udržitelné mobility udělalo, a plány do budoucna. Následně vystoupil se svým příspěvkem Matej Prapotnik, cyklistický starosta Lublaně, který zdůraznil důležitost atraktivní infrastruktury a pozitivní komunikace a propagační politiky cyklistiky vedoucí k pokračování trendu zlepšení jejího podílu mezi dalšími módy dopravy. O pohled na cyklistiku z regionální a národní úrovně se následně postaral Gregor Stekalčić, cyklistický koordinátor z Ministerstva životního prostředí a klimatu, který představil plán cyklistické dopravy v regionu. Odpoledne jsme absolvovali cyklistickou vyjížďku po Lublani, na níž nás provázel Janez Koželj, vášnivý cyklista, bývalý zástupce primátora a hlavní architekt Města Lublaně. Představil nám postupnou proměnu centra města od vize zklidnění dopravy v centru až po současný stav, kdy je většina ulic pěší zónou a je dobře propojena cyklistickou infrastrukturou. Prohlédli jsme si také stanice sdílených kol BicikeLj, která jsou součástí systému městské veřejné dopravy. Závěrečná pěší prohlídka Lublaně nabídla účastníkům historický kontext města a možnost shlédnout další opatření v oblasti mobility.

Ve středu ráno jsme se přesunuli do druhého největšího města Slovinska, Mariboru. Po přivítání starostou města nám zástupkyně ze Sektoru pro veřejné služby a dopravu města Maribor prezentovaly infrastrukturní a neinfrastrukturní projekty města na podporu udržitelné mobility, z nichž jsme některá mohli shlédnout na závěr dne v rámci exkurze po městě. Hlavním bodem programu celého dne byl workshop "Inovativní přístup k udržitelné mobilitě", který pro nás a zástupce chorvatských a slovinských měst organizoval sekretariát sítě CIVINET Slovinsko-Chorvatsko-JVE. Workshopu předcházely prezentace k tématu inovací:

  • Uroš Pivk ze společnosti RIDANGO hovořil o tom, co je třeba k plynulému provozu elektrických vozidel a o významu práce s daty v oblasti managementu elektromobility.
  • Petra Grgasović z EIT Urban Mobility RIS Hub Croatia představila možnosti financování testování inovací pro města před investicí.
  • V rámci tzv. „Pitch session“ (tj. sekce krátkých, maximálně desetiminutových, prezentací nazvaných anglicky jako „pitches“) se představilo několik evropských start-upů nabízejících inovativních řešení – Bikademy, Urban Monkeys, Gepek, DISPO MARKET, SED Station, Wikimove, SKANAUTO.

V návazné části workshopu měli účastníci identifikovat výzvy a problémy, kterým jejich města čelí, a následně hledat vhodný nástroj na jejich řešení z nabídky prezentovaných start-upů, případně dalších, uvedených na webu EIT Urban Mobility.

Následující den jsme zahájili v budově Městského úřadu Maribor prezentací k nové lince elektrických autobusů, která vede k místní lanovce v pohoří Pohorje, a také cyklistické infrastruktury podél řeky Dráva. Cyklistickou infrastrukturu v Mariboru jsme následně otestovali v praxi na vyjížďce se zástupci sektoru dopravy, stejně jako nové elektrické autobusy.

Poslední den exkurze již patřil cestě domů – vyzkoušeli jsme tak alespoň, jak se cestuje vlakem na trase Maribor-Brno :-).

Rozšíření si znalostí, předávání praktických zkušeností, možnost diskuze a navazování kontaktů jsou nedocenitelné a je skvělé, že studijní exkurze do Slovinska skloubila všechny tyto prvky dohromady a přinesla tak účastníkům nejen nové poznatky a inspiraci, ale především motivaci pokračovat v úsilí podporovat a zlepšovat udržitelnou mobilitu v jejich městech. Děkujeme týmu ODRAZ za skvěle připravený program a podporu při organizaci!

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.