Návštěva Bruselu s EUKI study tour

Na přelomu května a června jsme měli jako sekretariát sítě CIVINET příležitost zúčastnit se studijní cesty do Bruselu organizované EUKI Climate Iniciative Academy a CAN Europe společně s více než 20 účastníky ze střední a východní Evropy.

Společně s experty z kanceláře GIZ Brussels jsme diskutovali progres balíčku Fit for 55 a Národních energetických a klimatických plánů (NECP) na cestě k dosažení klimatické neutrality Evropy.

Během naší návštěvy v Evropské Komisi jsme měli možnost hovořit s Lucou di Carli a Alexandrou Tomczak o obavách a bariérách k implementaci cílů klimatické neutrality.

V otevřeném dialogu se členy Evropského parlamentu, Martinem Hojsikem a Mikulášem Peksou, jsme dále mluvili o nadcházejících evropských volbách a jak jako občanská společnost můžeme interagovat a podpořit opatření k dosažení klimatických cílů v regionu střední a východní Evropy.

Závěrečnou částí programu byla návštěva energetické komunity ve městě Eeklo, které má něco přes 20 000 obyvatel a je zcela soběstačné ve výrobě energie. Jan De Pauw, projektant pracující pro tento projekt, nás provedl po větrných elektrárnách v okolí obce, které dodávají členům komunity obnovitelnou a placenou energii. Místo toho, aby byl tento koncept zaměřen na zisk, poskytuje spravedlivé ceny energie a dodává energii pouze malé skupině členů, kteří platí "vstupní poplatek". Návštěva komunity byla pro všechny účastníky velmi inspirativní – natolik, že někteří odjížděli s rozhodnutím realizovat podobný projekt ve své zemi.

Bylo skvělé setkat se se stejně naladěnými lidmi, kteří stejně jako my usilují o zodpovědnější a udržitelnější způsob života v Evropě. Děkujeme CAN Europe a EUKI – Evropské klimatické iniciativě za organizaci takto informačně nabité studijní cesty do Bruselu!

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.