Načerpejte inspiraci pro management parkování

Parkovací politika je ožehavé a nepopulární téma. Nicméně pro (udr)žitelná města je důležitá a nevyhnutelná, protože vyhovování požadavkům lidí s automobily na pohodlné, dostupné a pokud možno i laciné parkování pouze podněcuje obyvatele a obyvatelky k dalšímu využívání a pořizování aut. Což ve svém důsledku problém neřeší, nýbrž cyklí a prohlubuje. Nezapomínejme na to, že auto je v pohybu průměrně jen 4 % času, zatímco 96 % stojí zaparkované.

Podmiňovat vzhled uličního prostoru nárokům na parkovací místa je v mnoha ohledech také nespravedlivé. Veřejný prostor by měl sloužit všem včetně lidí, kteří automobily nevlastní.

Jak si úspěšně poradit s managementem parkování přibližuje nová příručka z dílny Park4SUMP. Ke stažení také v českém překladu.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.