Na workshopu v Brně prezentovaly start-upy inovativní řešení v městské mobilitě

Přes 40 účastníků z měst, krajů a podniků se 6. prosince 2022 setkalo v prostorách brněnského ImpactHubu na workshopu se start-upy, které se věnují inovacím v oblasti udržitelné mobility. Workshop organizovala iniciativa CIVITAS (skrze CIVITAS ELEVATE), s místní podporou spolku CIVINET Česká a Slovenská republika a EIT Urban Mobility Innovation Hub East. Cílem workshopu bylo poskytnout místním samosprávám a dalším subjektům, které jsou aktivní v oblasti mobility, nástroje a metody využitelné pro rozvoj obcí a podporu kvalitního života jejich obyvatel.

Na workshopu se prezentovalo celkem 6 začínajících podniků z Česka i ze zahraničí(Slovenska, Španělska a Izraele), s nimiž mohou česká a slovenská města navázat spolupráci skrze EIT Urban Mobility Innovation Hub East a podpořit svůj přechod k udržitelné mobilitě – mobilitě, která bude efektivní, respektující a z dlouhodobého hlediska funkční. Kromě toho byly prezentovány příklady partnerství veřejného a soukromého sektoru, přístup CIVITAS, síť CIVINET CZ SK, EIT Urban Mobility a slovenský Smart Cities Klub. O zkušenosti se spoluprací se start-upy, se zaváděním inovativních řešení v oblasti veřejné dopravy i s podporou cyklistiky se z pohledu města se podělily Říčany.

Na workshopu zazněly příspěvky věnující se inovacím a nástrojům v oblasti veřejné dopravy, parkování, parkování, dopravního modelování a dopravního managementu. Jaká řešení byla prezentována?

  • sdílené jízdy na vyžádání pro cenově dostupné a zároveň udržitelné dojíždění mezi předměstím a centrem města,
  • autobusová doprava na vyžádání umožňující každému stávajícímu dopravci v malém městě obsloužit mnohem více cestujících stejnými autobusy a řidiči,
  • technologie předpovídání volných parkovacích míst v uličním prostoru v reálném čase,
  • webová aplikace umožňující modelovat dopravu pomocí serverového řešení, díky čemuž si mohou zástupci města či regionu sami snadno vyzkoušet různé dopravní scénáře během několika sekund,
  • software pro simulaci různých dopravních scénářů, díky níž může uživatel porovnávat a ověřovat nasaditelnost různých modelů autobusů předvídat požadavky na nabíjení, celkové náklady nebo jejich uhlíkovou stopu,
  • platforma pro řízení dopravy prostřednictvím umělé inteligence, která pomáhá předcházet dopravním zácpám tím, že je řídí těsně předtím, než se začnou vytvářet.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.