Na konferenci v Záhřebu byla představena metodická podpora pro města usilující o udržitelnou mobilitu

Nedávná zářijová konference byla završením projektu CLIMASUM, v rámci kterého vznikly celkem čtyři nové příručky pro plánování udržitelné městské mobility. Jedná se o významnou metodickou podporu, kterou využijí města v Česku, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku a v Bosně a Hercegovině, na cestě k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

Plány udržitelné městské mobility (SUMP) jsou klíčovými strategickými dokumenty pro dosažení udržitelného rozvoje městského prostředí. Projekt CLIMASUM měl za cíl sdílet osvědčené postupy při plánování a provádění udržitelné mobility a zvýšit kapacity všech zúčastněných stran, které se podílejí na tomto procesu.

Konference se zúčastnilo přibližně 50 zástupců měst, ministerstev, univerzit a konzultačních společností z Chorvatska, Slovinska a Bosny a Hercegoviny. Během konference byly prezentovány následující témata:

  • Hodnocení a monitorování procesu SUMP, Aljaž Plevnik (Urban Institute of the Republic of Slovenia) a Marko Slavulj (Fakulta dopravních věd, Univerzita v Záhřebu),
  • Institucionální spolupráce v procesu plánování udržitelné městské mobility, Manuál pro přípravu technických specifikací plánu udržitelné městské mobility, Alena Klímová (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno),
  • Městská mobilita a participace, Igor Uletilović (Centrum pro životní prostředí, Banja Luka).

Součástí konference byl také workshop s názvem "Příspěvek k rozvoji plánů udržitelné městské mobility v Chorvatsku", který vedl Aljaž Plevnik z Městského institutu Slovinské republiky. Workshop se zaměřil na následující témata:

  • Řízení SUMP na národní úrovni,
  • Národní metodika,
  • Zlepšení kapacit, znalostí a dovedností pro udržitelnou městskou mobilitu.

Za Česko prezentovala Alena Klímová dva manuály, které byly poprvé představeny v březnu na Semináři v Hradci Králové, organizovaným sítí CIVINET Česká a Slovenská republika. Oba manuály si můžete stáhnout na našem webu, v záložce „Ke stažení“ (v zápatí).

Cílem manuálů vytvořených v rámci projektu bylo poskytnout doporučení pro efektivní plánování politik udržitelné městské mobility v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a České republice v tématech monitorování a hodnocení procesu, zapojení občanů, koordinace různých sektorů zapojených do plánování dopravy a technických specifikací, které přispívají k vysoké kvalitě a efektivitě SUMP. Účastníci konference se aktivně zapojovali také do návazné panelové diskuze s prezentujícími a diskutovali o možnostech zlepšení participace. Jejich pozitivní ohlasy na konferenci prokazují zájem o tyto důležité nástroje pro udržitelnou městskou mobilitu.

Konference byla pořádána v rámci aktivit projektu CLIMASUM. Projekt je součástí Evropské klimatické iniciativy (EUKI) německého ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK).

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.