Města sítě CIVINET sdílela zkušenosti s plánováním městské mobility na semináři v Hradci Králové

Kvalita zadání, spolupráce v rámci úřadu a s dopravními podniky, implementace – tak by se daly shrnout nejčastější výzvy, se kterými se města potýkají v plánování udržitelné mobility, které zazněly 22. března na semináři v Hradci Králové.

Celkem pět měst se podělilo o své zkušenosti s přípravou a implementací plánu udržitelné městské mobility. Kromě Opavy prezentovala čtyři členská města sítě CIVINET CZ SK –Třebíč, Hradec Králové, Pardubice a Ústí nad Labem.

Do Hradce Králové zavítalo téměř 50 zástupců měst, zpracovatelských společností a spolků, kteří měli možnost se dále seznámit se třemi novými publikacemi věnujícími se metodické podpoře pro města – Hodnocení plánů a projektů udržitelné městské mobility, kterou zpracovala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a příručkami Centra dopravního výzkumu, Manuál pro zpracování technické specifikace SUMP a Spolupráce institucí v procesu plánování udržitelné městské mobility.

Kromě prezentací a panelové diskuze se zástupci měst nabídl seminář také možnost exkurze v ulicích města Hradec Králové po realizovaných a do budoucna připravovaných dopravních opatřeních. Kromě nové lávky přes řeku Labe se jednalo například o připravované řešení nebezpečné křižovatky a vymístění parkování, Labskou cyklostezku, nové zastávky MHD a dopravní řešení křižovatky s kombinací veřejné osobní a cyklistické dopravy, proměnu veřejného prostoru před zimním stadionem, ukázku úspěšného a neúspěšného příkladu řešení pěší zóny a pro město problematické hledání řešení parkování na Velkém náměstí.

Seminář organizovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát spolku CIVINET CZ SK, a Statutární město Hradec Králové, jako součást mezinárodního projektu CLIMASUM. Tento projekt je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Více o Evropské klimatické iniciativě (EUKI):www.euki.de/en . 

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.