Komunita CIVITAS se rozrůstá o sítě CIVINET Iberia a CIVINET Polska!

V loňském roce poskytla iniciativa CIVITAS prostřednictvím otevřené výzvy financování na podporu obnovení činnosti sekretariátů CIVINET. Z pěti žádostí byly vybrány dvě; od 1. ledna 2023 se ke komunitě CIVITAS přidávají CIVINET Iberia a CIVINET Polska.

Sekretariát sítě CIVINET Iberia bude řídit barcelonská pobočka BABLE, sekretariát sítě CIVINET Polska společnost INnCREASE. Sekretariáty obou sítí budou nyní usilovně pracovat na opětovné aktivaci s cílem aktivněji zapojit polská, španělská a portugalská města do iniciativy CIVITAS a do realizace evropských politik a strategií udržitelné mobility. Cílem CIVINET Iberia a CIVINET Polska je také využít potenciálu obou sítí ve smyslu vytvoření společného prostoru pro interakci, učení a opatření v oblasti mobility. Vzhledem k tomu, že evropské klimatické závazky pro roky 2030 a 2050 vyžadují zásadní transformaci dopravních a logistických systémů, je existence takového prostoru pro města zcela nepostradatelná.

CIVINET Polska funguje v angličtině a polštině, zatímco jednacími jazyky CIVINET Iberia jsou angličtina, španělština a portugalština.

Více informací naleznete na: https://civitas.eu/news/new-civinets.

Vítáme sítě CIVINET Iberia a CIVINET Polska a přejeme jim mnoho úspěchů!

Komunita CIVITAS se rozrůstá o sítě CIVINET Iberia a CIVINET Polska!
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.