Kam by měla směřovat doprava ve městě? Cílem Hamburku je pouze 20 % cest automobilovou dopravou do roku 2030

Nová aplikace s názvem Pohyb vozidel MHD, kterou mohou kromě kanceláře městského architekta využívat i běžní uživatelé nebo experti posuzující například vhodnost preferenčních opatření pro zvýšení rychlosti a plynulosti provozu městské hromadné dopravy, vznikala ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Zdrojová data poskytla společnost KORDIS JMK (koordinátor jihomoravského systému hromadné dopravy) a v nezpracované podobě jsou zveřejněna na portálu data.brno.cz.

Aplikace umožňuje uživatelům zobrazit umístění shluků zpoždění na jednotlivých linkách a rychlosti na úsecích mezi zastávkami. Primárně zobrazuje údaje agregované za předchozí měsíc, ale umožňuje také porovnání základních charakteristik mezi předchozími měsíci až do dubna 2022. Pro hlubší analýzu lze využít grafy, které zobrazují průběh cestovní doby během běžného pracovního dne nebo zpoždění na jednotlivých mezilehlých úsecích linek ve špičkách, které lze stáhnout jako obrázky nebo tabulky.

V Kanceláři architekta města Brna využívají data z aplikace při tvorbě územního plánu, konzultacích plánovaných rekonstrukcí ulic nebo zadání soutěží, kdy je třeba navrhnout co nejefektivnější trasu veřejné dopravy. Z hlediska atraktivity pro cestující, a především z hlediska provozních nákladů MHD, je významným ukazatelem cestovní rychlost (vyšší rychlost vyžaduje méně řidičů a vozidel pro stejný interval). Důležité jsou také statistiky shrnující pravidelnou/nepravidelnou dopravu, které jsou nezbytné pro kapacitní posouzení přestupních uzlů, jako je prostor před hlavním nádraží nebo Mendlovo náměstí, a mohou být využity pro stanovení potřebného počtu a délky nástupišť.

Zdroj informací: https://kambrno.cz/aktuality/kde-jezdi-tramvaje-ci-trolejbusy-nejrychleji-a-kde-naopak-narusta-zpozdeni-podivejte-se-na-data-o-pohybu-brnenske-hromadne-dopravy/

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.