Kam by měla směřovat doprava ve městě? Cílem Hamburku je pouze 20 % cest automobilovou dopravou do roku 2030

Německý Hamburk si stanovil ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO2 v dopravě. Konkrétně, do roku 2030 by se měly 4 z 5 cest uskutečnit pěšky, na kole, veřejnou dopravou a dalšími formami udržitelné mobility, zatímco pouze 20 % cest osobním automobilem. Tento cíl je výzvou nejen pro město, ale i pro všechny jeho obyvatele a návštěvníky – ještě v roce 2017 se automobilem uskutečnilo 36 % všech cest ve městě.

Jak dosáhnout ambiciózního cíle?

Hamburk uplatňuje svoji cyklistickou strategii, nazvanou Aliance pro cyklistiku, která spolupracuje s 28 partnery a stanovuje roční pracovní plány a rozpočty k tomu, jak dosáhnout kýženého modal-splitu. V roce 2020 a 2021 Hamburk investuje 87 a 91 milionů euro do cyklistické infrastruktury, služeb a komunikace. Klíčovým prvkem strategie je síť Veloroute, tvořená 14 hlavními cyklistickými trasami, rozprostírajícími se do celkové délky 280 km, z nichž je zatím v provozu 190 km.

Nicméně, cyklistická strategie jde nad rámec pouhé výstavby tratí. Zahrnuje také zvyšování počtu stanovišť Bike+Ride, parkovišť pro jízdní kola, rozšíření kapacity systému sdílení kol a vytvoření digitální vrstvy pro infrastrukturu k usnadnění údržby a sledování údajů o provozu. Hamburk také plánuje každý třetí rok realizovat velké cyklistické marketingové kampaně.

V roce 2022 aktualizovaná strategie Hamburku vůči cyklistické dopravě zahrnuje také další prostředky udržitelné městské mobility, jako jsou pěší doprava a kombinace cyklistické dopravy se službami veřejné dopravy a zajistit tak větší dostupnost bez použití automobilu. Tato kombinace je také zajištěna neustálým aktualizováním dopravních sítí města.

Pro Hamburk je cyklistická doprava stále důležitější a stává se prioritou. Nedávno se připojil k síti měst a regionů pro cyklisty Evropské cyklistické federace., která sdružuje místní a regionální správy, které aktivně podporují cyklistiku pro dopravu i volný čas. Připojením k této síti Hamburk posiluje své postavení v oblasti udržitelné mobility a ukazuje, že investice do cyklistické infrastruktury a dalších prostředků udržitelné mobility jsou klíčem k efektivní městské mobilitě.

Zdroj informací: https://ecf.com/news-and-events/news/hamburg-model-city-mobility-transition;

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.