Jak sbírat data o dopravě a využít je k podpoře rozvoje aktivní mobility? Odpovědi nabídnul seminář sítě CIVINET v Trnavě.

Poslední březnový týden se kromě workshopu v Bratislavě konal také seminář sítě CIVINET ve slovenské Trnavě, který se zaměřil na sběr a využití dat k podpoře aktivní mobility a udržitelné dopravy. Seminář, kterého se zúčastnilo přes šest desítek zástupců městských a krajských samospráv, organizací a sdružení, s námi spolupořádalo město Trnava.

Seminář začal krátkými úvodními slovy a přivítáním ze strany sekretariátu CIVINET Česká a Slovenská republika a primátora města Trnavy, Petera Bročky. Slovenská Trnava patří v otázce podpory rozvoje cyklistické dopravy k nejaktivnějším městům na Slovensku, a proto byl úvodní příspěvek věnován nejenom dopravním datům, ale především představení aktivit a projektů, kterými Trnava podporuje rozvoji cyklistické dopravy na svém území.

Následovala série přednášek a prezentací zaměřených na konkrétní příklady využití dat pro rozvoj cyklistické dopravy. Tyto prezentace zahrnovaly projekty využívající data z kampaně „Do práce na bicykli“ v Trnavském samosprávném kraji, zlepšení zázemí pro mikromobilitu ve městě Dubnica nad Váhom pomocí programu RAPTOR od iniciativy EIT Urban Mobility a nástroje pro participativní sběr dat o cyklistické dopravě z Belgie, jako jsou PING a Telraam. O své praktické zkušenosti s využitím přístroje Telraam se následně podělilo občanské sdružení Bajkom, kterému přístroj pomohl v krátkém čase a s využitím minimálních finančních prostředků zjistit, jaký je reálný dopravní provoz ve vybraných lokalitách ve městě Ružomberok.

Odpolední prezentace se zabývaly využitím dat k rozvoji cyklistické dopravy v Ostravě, identifikací kritických bodů cyklistické infrastruktury, dopravní bezpečností v okolí škol skrze analýzu velkých dat, možnostmi využití dat z kampaně "Do práce na bicykli" a výhodami a nevýhodami jednotlivých způsobů sběru dat o nemotorové dopravě.

Závěrečná část semináře zahrnovala cyklistickou exkurzi infrastrukturními opatřeními v Trnavě, vedenou zástupci Městského úřadu Trnava, kterou jsme absolvovali dle svých preferencích na zapůjčených elektrokolech či klasických jízdních kolech. Cykloexkurze byla pro účastníky podnětná nejenom z hlediska infrastruktury pro aktivní mobilitu, ale také z hlediska kvality a upravenosti veřejných prostor, a stala se tak výborným zakončením dne plného inspirace, sdílení zkušeností, znalostí a diskusí, který pomohl posunout diskusi o aktivní mobilitě a využití dat na novou úroveň.

Děkujeme všem účastníkům a řečníkům za jejich nadšení a aktivní zapojení se do průběhu celé akce!

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.