Jak na mobilitu a spolupráci na regionální a metropolitní úrovni? Řešení hledali účastníci mezinárodního workshopu v Brně spoluorganizovaného spolkem CIVINET CZ SK

Sekretariát spolku CIVINET spoluorganizoval se CIVITAS Elevate a statutárním městem Brnem Workshop měst pro výměnu regionálních zkušeností CIVITAS ELEVATE. Tento worskhop proběhl ve dnech 19. 9. a 20. 9. 2022 a bezprostředně tematicky i časově navázal na konferenci Urban Mobility Days 2022, která probíhala na Brněnském výstavišti. S ohledem na širokou paletu zájemců a účastníků ze zahraničí i z České a Slovenské republiky byl workshop plánován ve dvou dnech:

  • První den byl určený pro mezinárodní publikum a tématem byla výměna zkušeností s regionální spolupráci se zahraničními městy – Koprivnica (Chorvatsko) a Cáchy (Německo).
  • Druhý den s tématem integrovaný přístup ke spolupráci při řešení metropolitní mobility byl určený pro účastníky z Česka a Slovenska.

V rámci prvního dne workshopu následovala po prezentacích zahraničních odborníků diskuze v konceptu World Café = byly vytvořeny tři tematické stoly, vždy v čele s jedním řečníkem, příspěvky účastníků byly zaznamenány na flipchart a posléze diskutovány celou skupinou. V rámci aktivity byly řešeny tyto otázky:

  • Měly by existovat metropolitní udržitelné plány mobility a jaká by v tomto měla být úloha kraje?
  • Jak získat podporu veřejnosti k realizaci řešení městské/regionální udržitelné mobility?
  • Jakým finančně-efektivním a široce uplatnitelným způsobem posílit zapojení lidí do přechodu k udržitelné mobilitě?

Speciálně pro skupinu zahraničních účastníků připravil Sekretariát CIVINET ČR a SR mimořádný zážitek v podobě pronájmu historické tramvaje. Ukázali jsme účastníkům workshopu rekonstruovanou tramvajovou smyčku Brno Komárov i připravované prodloužení tramvaje k Bohunické nemocnici.

Druhý den se zaměřil na konkrétní témata spojená s vlastními zkušenostmi účastníků ve vazbě na integrovaný přístup ke spolupráci při řešení metropolitní mobility na základě sdílení zkušeností a diskuze k potřebám a otázkám, které souvisí s metropolitní/regionální spoluprací. Prezentátory tohoto dne byl radní pro územní plánování a rozvoj města Brna, RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., a vedoucí Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna, Ing. Petr Šašinka Ph.D. Oba se následně zapojili do panelové diskuze, spolu s Ing. Michal Franekem, vedoucím Oddělení rozvoje dopravy Jihomoravského kraje. V navazující aktivitě v konceptu World Café řešili účastníci dvě zadané případové studie (výstavbu nového terminálu a kampaně) z pohledu metropolitní úrovně. Po skončení dopoledního workshopu se účastníci přesunuli na Urban Mobility Days, které navštívilo téměř 800 účastníků z celé Evropy.

obj1
obj2
obj3
obj4
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.