Inspirace ze sítě CIVINET: Ulice pro děti v Bratislavě

Stále více rodičů vozí děti do školy autem i přesto, že bydlí v její blízkosti, což má negativní dopady jak na městskou dopravu, tak především na samotné děti, kterým chybí přirozený pohyb, aktivita a svoboda. Bratislavský projekt Ulice pro děti se snaží participativním přístupem zlepšit podmínky pro aktivní dojížďku dětí do škol.

Projekt zaměřený na zlepšení bezpečnosti ulic v okolí škol a navrácení svobody pohybu dětí v sousedstvích, v nichž vyrůstají, realizuje Metropolitní institut Bratislavy (přidružený člen sítě CIVINET) spolu s Magistrátem hlavního města Bratislavy. Cílem je zvýšit procento školáků, kteří chodí do školy pěšky, na kole nebo veřejnou hromadnou dopravou a připravit pro to podmínky v ulicích města. Zároveň projekt cílí na zlepšení povědomí dětí o pravidlech silničního provozu a jejich informovanosti o mobilitě s důrazem na pěší chůzi.

Pilotní fáze projektu začala v roce 2022 na základní škole Tbiliská, kterou navštěvuje 830 dětí. Škola byla vybraná záměrně – nachází se na ulici spravované přímo hlavním městem, sousedí s rezidenční zónou a především čelí ve všední dny každé ráno hustému dopravnímu provozu ve svém okolí. Testovací fáze sestávala ze tří hlavních aktivit:

  • participace a sběr dat formou dotazníkového šetření s rodiči dětí;
  • budování infrastruktury pro přehlednější a bezpečnější dopravu před školou do jejíhož navrhování byly zapojeny děti i rodiče;
  • aktivita podporující změnu návyků děti (tzv. pěší školní autobus).

Rozšiřování projektu na dalších deset škol

Zjištění z pilotní realizace projektu budou využity při rozšíření projektu na další školy – aktuálně se do něj zapojilo dalších deset bratislavských škol. Stává se tím největší participativní akcí, jakou kdy hlavní město Slovenska v oblasti zlepšení bezpečnosti a inkluze v okolí škol realizovalo. Z výsledků participace a sběru dat, získají odborníci z MIB důkladný obraz o okolí školy a fungování veřejného prostoru, na základě nějž navrhnou nejlepší možný postup pro zlepšení dopravní situace v okolí dané školy. Na všech deseti školách dojde ke krátkodobým i dlouhodobým změnám v dopravě, zahrnujícím například snížení maximální povolené rychlosti v úseku před vstupem do školy, instalací prvků pro zklidnění dopravy či realizaci opatření, která zlepší viditelnost dětí na přechodech pro chodce.

V plánu jsou také aktivity zaměřené na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, začleňování dětído nového prostředí nebo zvelebování veřejného prostoru. Důležitým prvkem zůstává informování o benefitech z pohybu – na vybraných školách se například uskuteční jednodenní pěší školní autobus, který na ZŠ Tbiliská sklidil úspěch a přispěl k tomu, že v den jeho konání nebyla ráno před školou dopravní zácpa.

Projekt Ulice pro děti je součástí komplexní iniciativy „Mesto pre deti“, na které s Metropolitním institutem Bratislavy a městem Bratislava spolupracuje UNICEF Europe & Central Asia. Díky tomu se projekt rozšíří o aktivity zvyšující inkluzivnost prostředí pro děti z Ukrajiny.

Zdroj informací a podkladů k článku: https://bit.ly/Ulicepredeti_2023

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.