Evropské ceny za udržitelnou mobilitu znají své finalisty

Evropská komise oznámila nominaci měst za rok 2021 do čtyř každoročně vyhlašovaných soutěží, které oceňují města za pozoruhodné aktivity v oblasti udržitelné mobility.

Byly oznámeny nominace na ceny Evropského týdne mobility, oceňující velká a menší města, která v týdnu od 16. do 22. září úspěšně prosazovala udržitelnou městskou mobilitu; Ceny za plánování udržitelné městské mobility (SUMP Award) a Ceny EU za bezpečnost silničního provozu ve městech. Tématem všech ocenění bylo "Bezpečně a zdravě s udržitelnou mobilitou".

Města, která se dostala do užšího výběru, vybrala nezávislá porota složená z odborníků na mobilitu a dopravu a slavností vyhlášení čtyř vítězů proběhne online 28. března 2022. Registrovat se k účasti na slavnostním ceremoniálu můžete zde. Kromě toho se můžete ve stejný den zúčastnit online semináře k plánování udržitelné městské mobility, který pořádá sekretariát EUROPEANMOBILITYWEEK (registrace je na stejném odkazu).

Cena EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2021 – nominace v kategorii větší obce (více než 100 000 obyvatel):

 • Amadora (Portugalsko) - za zapojení všech věkových skupin do akcí zaměřených na udržitelnou mobilitu, kterými byly cyklistické výlety, testování elektromobilů a organizace dialogu s mladými reportéry z oblasti životního prostředí, a za využití strategických propagačních partnerství s místními maloobchody;
 • Kassel (Německo) - za organizování kreativních aktivit během hlavního týdne ETM, jakými bylo větší zapojení dětí do udržitelné mobility prostřednictvím pěších a cyklistických výletů či hledání pokladu pro maskoty kampaně po celém městě;
 • Lüleburgaz (Turecko) - za zdůraznění souvislosti mezi zdravím a udržitelnou aktivní mobilitou prostřednictvím dialogů s lékaři specializujícími se na neurologii, psychologii a kardiologii, zvýšení dostupnosti chodníků a další aktivity.

Cena EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2021 – nominace v kategorii menší obce (méně než 100 000 obyvatel):

 • Alimos (Řecko) - za komplexní program aktivit, který smysluplně zapojil lidi a místní sdružení během Evropského týdne mobility, včetně interaktivního divadelního výkladu "historie jízdního kola" a přeměny stanic veřejné dopravy na místa zábavných aktivit;
 • Miajadas (Španělsko) - za kladení důrazu na vytvoření bezpečných cest do školy, cyklistickou síť a na zlepšení mobility chodců, včetně trvalého přerozdělení silničního prostoru a viditelnějšího značení pro vozidla i chodce;
 • Valongo (Portugalsko) - za rozsáhlou škálu trvalých opatření a aktivit, které zohledňují veřejné mínění, a za multimodální přístup, včetně vytvoření atraktivních pěších zón a nových a vylepšených bezbariérových přístupů po celém městě.

Cena za plánování udržitelné městské mobility (SUMP Award) – nominace 10. ročníku:

 • Madrid (Španělsko) - za průřezovou spolupráci se zdravotnickým sektorem při vytváření plánů pro aktivní způsoby dopravy a širokou kombinaci multimodálních iniciativ, včetně ekologičtějších vozidel a za průkopnickou roli jako "města s rychlostí 30 km/hod";
 • Jižní Mitrovica (Kosovo) - za plánování strategie, která umožní občanům "zbavit se strachu" chodit pěšky, jezdit na kole a bezpečně se pohybovat na veřejných prostranstvích prostřednictvím opatření k prevenci nehod, jako je plán řízení parkování a lepší možnosti veřejné dopravy;
 • Tampere (Finsko) - za zaměření se na zásadní roli zdraví a bezpečnosti v udržitelné městské mobilitě, včetně iniciativ pro zranitelnější skupin a za propojení zdraví, rovnosti, životního prostředí a chudoby zdůrazněním úlohy mobility v rámci kvalitních městských prostor.

Cena EU za bezpečnost silničního provozu ve městech

 • Florencie (Itálie) - za ukázku významu dat v reálném čase při snižování nebezpečných situací na městských silnicích. Městský systém monitorování a analýzy nehod, který zahrnuje georeferencování a charakteristiku silnic, vedl k výraznému snížení počtu obětí dopravních nehod;
 • Rethymno (Řecko) - za vyvážení role města jako významné turistické destinace s potřebami místních obyvatel navržením možností mobility, které zlepšují dostupnost a snižují počet dopravních nehod díky zaměření se na aktivní mobilitu a lepší veřejnou dopravu;
 • Varšava (Polsko) - za to, že chodci jsou v popředí zájmu díky ambicióznímu auditu bezpečnosti silničního provozu - inovativní studii, která bude probíhat po dobu pěti let a jejímž cílem je určit strategie a doporučení pro naléhavá a dlouhodobá zlepšení.

Zdroj informací a vizuálních materiálů: https://www.eltis.org/in-brief/news/finalists-four-sustainable-urban-mobility-awards-have-been-announced; https://www.eventbrite.be/e/european-mobility-week-workshops-and-award-ceremony-2022-registration-259437764337


Evropské ceny za udržitelnou mobilitu znají své finalisty
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.