Elektromobily v ČR: kde a jak často se dobíjejí?

V České republice je registrováno přes 10 000 osobních vozidel s externím dobíjením, z toho je přibližně 70 % bateriových elektrických vozidel (BEV) a 30 % plug-in hybridních (PHEV).

Na tyto, ale i další zajímavé informace z oblasti vozidel na alternativní paliva se dlouhodobě zaměřuje Centrum dopravního výzkumu. Důvod je jasný. Doprava má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel. Díky sledování údajů o vývoji vozidlového parku si může každý zájemce udělat obrázek o rozvoji čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Získané údaje k registracím a výrobě vozidel a také k dobíjecí a plnící infrastruktuře uveřejňuje Centrum dopravního výzkumu zde na webových stránkách CIVINET.

Klíčová je také spolupráce s veřejností

„Aktuálně se chceme zaměřit na zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel, proto jsme na stránkách Civinetu zveřejnili anketu, která by měla odpovědět na otázky jak často, případně kde uživatelé BEV a PHEV svá vozidla dobíjejí. Zprovoznili jsme ji u příležitosti 10 tisíc registrovaných elektrických vozidel v České republice. Plánujeme sledovat, jak se budou v čase vyvíjet nejen registrace těchto vozidel, ale i zvyklosti při jejich dobíjení,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu. „Z některých zahraničních studií víme, že až 85 % dobíjení je realizováno v domácnostech nebo ve firmách, tedy na neveřejných dobíjecích stanicích. Bude tak jistě zajímavé zjistit, jaká je v tomto směru situace v České republice a to zvláště z hlediska dalšího postupu při budování veřejné dobíjecí infrastruktury,“ říká k tomu Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Jak bude průzkum probíhat?

Účast veřejnosti je zcela dobrovolná. Řidiči vyplní, zcela anonymně, údaje o svých zvyklostech při dobíjení elektrických vozidel. Jejich odpovědi se okamžitě promítají do názorných grafů, takže mohou současně sledovat průběžné výsledky ankety. Svou ochotou tak přispějí k formování podkladů, které budou využity při plánování rozvoje čisté mobility v České republice.

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník Oblasti hodnocení bezpečnosti a strategií
lukas.kadula@cdv.cz

Kontakt pro novináře:Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

Dále k tématu:

Analýza složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ©2021. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.