Co se právě řeší v oblasti podpory udržitelné mobility v Česku a na Slovensku?

Na aktuální otázky, s jejichž řešením se potýkají česká města, i které se řeší na Slovensku v rámci národního plánu obnovy a odolnosti, se zaměřil seminář sítě CIVINET (15. 3. 2022) v Olomouci.

Ústředním tématem semináře s více než 70 účastníky byly aktualizace plánů udržitelné městské mobility. Za Plán udržitelné mobility Plzně byl prezentován dvouletý cyklus vyhodnocování a aktualizace a zhodnocení toho, jaká opatření se zatím daří a nedaří naplňovat (např. realizovaný systém tras Greenway a problémy s řešením cyklodopravy v uličním prostoru). Dále byla představena základní zjištění z průzkumu dopravního chování, které je podkladem pro nedávno zahájenou aktualizaci Plánu udržitelné mobility města Olomouce. Zástupci Ministerstva dopravy ČR doplnili téma plánů udržitelné městské mobility pohledem na výzvy v novém programovacím období 2021–2027 z hlediska strategického podložení projektů (např. provázání s integrovanými nástroji ITI, důraz na komunikaci s obcemi v zázemí města, zapojení širokého spektra stakeholderů) a na fungování Komise pro posuzování dokumentů městské mobility, jejímž úkolem je verifikace a zhodnocení splnění požadavků těchto dokumentů. Zároveň informovali o nové Metodice plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0, která aktualizuje metodiku zpracovanou Centrem dopravního výzkumu v roce 2015 a o tom, že města nad 100 000 obyvatel budou nově mít povinnost také zpracování Plánu udržitelné městské logistiky, resp. řešit městskou logistiku současně s plánem mobility.

Jako další téma, které se v rámci mobility aktuálně řeší, byl zařazen národní plán obnovy, konkrétně Národní plán obnovy a odolnosti SR, který představil zástupce Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky. Aktuálním tématem jsou stále také dopady pandemie COVID-19 na veřejnou dopravu, které prezentoval na svém příkladu Dopravní podnik města Olomouce a v souvislosti s pandemií i změna forem zapojování veřejnosti do plánování, na něž se zaměřovala závěrečná část semináře. V rámci aktuálních velkých projektů zazněl příspěvek z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, týkající se posouzení účelnosti vysokorychlostních tratí v České republice. Téma současných možností podpory projektů v oblasti elektromobility pro města a další subjekty prezentoval v souvislosti s programem Horizont Evropa zástupce Technologického centra Akademie věd ČR.

Co se právě řeší v oblasti podpory udržitelné mobility v Česku a na Slovensku? 01
Co se právě řeší v oblasti podpory udržitelné mobility v Česku a na Slovensku? 02
Civitas logo
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.