Bratislavský samosprávný kraj plánuje podpořit kolejovou dopravu

Rozvoj kolejové dopravy má přispět k tomu, že se stane plnohodnotnou alternativou k automobilové dopravě a přispěje k odstranění dopravních kongescí. K její podpoře se zavázal župan i poslanci v Programovém prohlášení BSK na období 2022–2026. Hlavné mesto SR Bratislava aktuálně realizuje jeden z klíčových projektů, výstavbu nové tramvajové tratě v městské části Petrželka. Celkem 3,9 km nové trati rozšíří kapacitu veřejné dopravy v Petržalce a efektivněji propojí největší slovenské sídliště s centrem města. Zahrnuje 7 nových zastávek a je doplněna o 6 km nové segregované cyklostezky podél tratě. Aktuální průběh naleznete na: https://petrzalskaelektricka.sk/.

Cílem kraje je také zvýšit kapacity železničních tratí, posílit veřejnou osobní dopravu, podpořit nemotorové druhy dopravy a účinněji organizovat dopravní systém využitím nových informačních a komunikačních technologií. Tato opatření by měla vést ke zvýšení využívání veřejné dopravy obyvateli a návštěvníky kraje a zabránit problémům s kapacitou dopravní sítě, zejména v oblasti osobní silniční dopravy, a přinést další benefity, jako snížení uhlíkové stopy, zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí, ale také zvýšení hospodárnosti veřejné dopravy a snížení počtu dopravních nehod.

Zdroj informací: https://www.fleetnews.co.uk/news/company-car-tax-and-legislation/2023/08/30/stricter-rules-for-mobility-providers-published-by-government
https://petrzalskaelektricka.sk/

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.