Amsterdam nebo Kodaň jako nejvíce cyklistická evropská města? Seznamte se s Lovaní!

Začátkem letošního roku jsme navštívili v rámci CIVINext fora společně s dalšími sekretariáty sítí CIVINET belgickou Lovaň (Leuven), město, které je skutečnou inspirací v udržitelné mobilitě. Přesvědčte se!

Cesta k udržitelnosti

Město se se 100 000 obyvateli, které se nachází 30 km od Bruselu, je jedním z měst mise EU pro klimaticky neutrální a chytrá města – vydává se tak na cestu, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality, a to za podpory spolupráce mezi obyvateli, místními orgány a odvětvím mobility. Město Lovaň už v této oblasti dosáhlo významného pokroku a získalo několik ocenění, včetně titulu Evropské hlavní město inovací 2020 a "Nejlepší otevřená destinace v Evropě".

Cyklistika nejpreferovanějším dopravním módem

Lovaň má nadprůměrné výsledky také v oblasti udržitelné mobility – je jediným městem v Belgii, kde je na prvním místě v dělbě přepravní práce cyklistika, následovaná veřejnou dopravou a až na třetím místě automobilovou dopravou. Jak tohoto skvělého výsledku město dosáhlo? V roce 2016 město zavedlo nový dopravní plán, který vytlačil automobilovou dopravu z centra města a přepracoval veřejná prostranství tak, aby byla přívětivější pro chodce a cyklisty, což vedlo k 40% nárůstu počtu cyklistů. Dalším prvkem úspěchu využívání udržitelné dopravy je projekt eHubs, který sdružuje elektrokola, elektrokoloběžky a/nebo elektromobily a nabízí tak obyvatelům řadu možností udržitelné dopravy na jednom místě. Kromě toho Lovaň zaznamenává také vzestupný trend ve využívání veřejné dopravy: za posledních 20 let došlo k pětinásobnému nárůstu počtu cestujících. Město vyvíjí také úsilí v oblasti udržitelné logistiky, například tím, že do městské nákladní dopravy integrovalo sdílená elektrokola, čímž jsou podporovány místní podniky a zároveň se snižují dopravní zácpy a emise uhlíku.

V hlavní roli participace

Opatření v oblasti klimatu podporuje nezisková organizace Leuven 2030, která vznikla v roce 2013 a v níž obyvatelé, firmy, školy a organizace spolupracují na snižování emisí. Toto sdružení dává hlavní roli v akci obyvatelům – v radě jsou zástupci městských univerzit, charitativních organizací a mládežnických skupin, přičemž všichni členové rady se podílejí na přípravě a realizaci projektu. Participace jim dává možnost se vyjádřit a vytváří větší pocit společného úsilí.

Zapojení občanů je přítomno v celém městě. V rámci projektu WeCount, financovaného z evropského programu Horizont 2020, se obyvatelé podílejí na měření kvality ovzduší a sčítání dopravy prostřednictvím senzorů umístěných na oknech svých domácností.

Úspěch Leuvenu v oblasti udržitelné mobility ukazuje sílu spolupráce mezi obyvateli, místními orgány a dopravním průmyslem. Úsilí tohoto města představuje plán pro další města na cestě k uhlíkové neutralitě a udržitelné budoucnosti.

Zdroj informací:https://www.eltis.org/in-brief/news/leuvens-journey-climate-neutrality-through-mobility

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.