Aktivní mobilita v centru na prvním místě – study tour CIVINET ukázala úspěchy belgických měst v podpoře udržitelné mobility

Poslední květnový týden jsme se s našimi členy vydali na studijní cestu do belgických měst Lovaň a Mechelen, jejímž cílem bylo získat inspiraci, nápady a konkrétní příklady toho, jak lze zlepšit kvalitu života ve městech prostřednictvím podpory cyklistické dopravy a udržitelné mobility.

Stotisícová Lovaň se nachází pouhých 25 kilometrů východně od Bruselu. Je to univerzitní město s největší belgickou univerzitou a více než 60 tisíci studenty, které se rychle rozrůstá. I přes to ale tvoří podíl cyklistické dopravy v centru města přes 40 % a přes 40 % celkové dojížďky ve městě. Nedaleko ležící Mechelen s více než 86 tisíci obyvateli pak dosahuje 20% podílu cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce. Co stojí za úspěchem obou měst a jaké další kroky podnikají na cestě k udržitelné mobilitě a klimatické neutralitě? Inspirovali jsme se například v těchto oblastech:

Cyklistická doprava: Velkokapacitní parkoviště, propojená síť cyklostezek nebo servisní stanice pro kola – viděli jsme příklady skvělé infrastruktury pro cyklisty, která podporuje bezpečné a pohodlné cestování po městě. Organizace dopravy: Cirkulační plán Lovaně a Mechelenu, multimodální huby nebo nově budovaný nádražní terminál v Mechelenu ukazují, jak efektivně integrovat různé druhy dopravy a zlepšit podmínky pro aktivní mobilitu v centru města. Sběr dat a zapojení obyvatel – Nástroje jako Telraam nebo PING umožňují zapojit obyvatele do sběru dopravních dat a například měřit efektivitu dočasných úprav veřejného prostoru a organizace dopravy.

Study tour se ale věnovala také dalším tématům, jako elektromobilita nebo sdílená mobilita a v neposlední řadě nabídla příležitost přímo vyzkoušet místní cyklistickou infrastrukturu a podívat se na projekty obou měst přímo v terénu. Rádi bychom poděkovali městům Lovaň a Mechelen a organizacím Mobiel 21 a CIVINET.BE za jejich pomoc při organizaci studijní cesty. Věříme, že získané poznatky a zkušenosti jsou cenným zdrojem pro budoucí projekty a iniciativy v našich městech a především motivací k pokračování jejich úsilí o rozvoj udržitelné mobility.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.