Air+Mobility: Na semináři CIVINET zazněly příspěvky k elektro-, vodíkové i vzdušné mobilitě

Na čtyři desítky zástupců českých a slovenských měst a zainteresovaných organizací přijelo do Brna načerpat informace a inspiraci v tématech elektromobility, vodíkové a vzdušné mobility na listopadový seminář spolku CIVINET a Centra dopravního výzkumu. Cílem bylo sdílet informace, dobrou praxi a diskutovat výzvách a řešeních těchto druhů dopravy.

Seminář "Air + Mobility: Trendy a výzvy v zelené mobilitě" začal prezentacemi o zavádění elektromobility a vodíkových technologií. Dopravný podnik Bratislava představil své zkušenosti s elektrobusy a vodíkovými autobusy, a účastníci se dozvěděli o výhodách a nevýhodách těchto technologií, v porovnání s trolejbusy a tramvajemi.

Přístup města Kladno k čisté mobilitě byl prezentován jako další inspirativní příklad., které je od října novým členem spolku CIVINET. Město, nový člen spolku CIVINET, postupně elektrifikuje vozový park a podporuje rovnoměrně distribuovanou síť nabíjecí infrastruktury pro pomalé nabíjení v místech budoucí očekávané poptávky, především pro uživatele bez možnosti vlastního nabíjení.

Pozornost si získalo díky rozvinuté síti nabíjecí infrastruktury pro elektromobily město Brno. Spolupráce magistrátu s Teplárnami Brno pokračuje ambiciózními plány s cílem vybudovat do roku 2030 minimálně 500 nabíjecích stanic v rezidenčních oblastech. Důraz je kladen na umisťování nabíjecí infrastruktury na veřejné osvětlení.

Sekci k tématu vodíku zahájil zástupce Centra dopravního výzkumu, který prezentoval problematiku vodíkových ostrovních řešení. Jedná se o situaci, kdy je vodík vyroben v místě a následně je jím zásobována vlastní čerpací stanice. Své vodíkové aktivity představilo také Výzkumné energetické centrum, které se zaměřilo na otázky výroby, bezpečnosti vodíku a zelených inovací v tomto sektoru. Diskutovalo se tak o ceně vodíkových technologií a možných scénářích výroby vodíku.

Závěr semináře patřil tématu vzdušné mobility, zejména využití dronů v rámci veřejné dopravy. Prezentace výsledků dvou projektů Centra dopravního výzkumu ukázaly, jakývzdušnou městskou mobilitu jako součást veřejné dopravy – hlavní identifikovanou výzvou v možnosti tohoto využití dronů je to, že tento způsob dopravy bude pravděpodobně podstatně dražší, než pozemní dopravní módy, což bude snižovat jeho přijatelnost pro obyvatele. Druhý projekt řešil, jak na využití dronů pohlížejí česká města. Podle výstupů průzkumu vidí pracovníci samospráv možné využití dronů především při pořizování fotografií a videozáznamů, kontrole výškových budov a konstrukcí nebo jako pomoc při likvidaci požárů nebo při živelných pohromách. Nicméně diskuse s městy zdůraznila obavy ohledně ochrany soukromí.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili semináře a přispěli k inspirativní diskuzi o budoucnosti zelené mobility!

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.