20. výročí iniciativy CIVITAS - sledujte dění kolem

Iniciativa CIVITAS letos slaví své dvacáté výročí, proto se můžete společně s ní věnovat ohlédnutí za vybranými městy a jednotlivci, kteří přispěli k úspěchu CIVITAS jako symbolu udržitelné a chytré městské mobility. V kampani nazvané „20 míst, tváří a faktů CIVITAS“, která byla zahájena 2. listopadu 2022, můžete poznat některé z hlavních osobností, které se zapříčinili o rozvoj sítě do dnešní podoby. Kampaň cílí na představení názorů starostů i jednotlivců, kteří sehráli klíčovou roli při založení CIVITAS, vedle toho také představí příspěvky současných hybatelů komunity CIVITAS, kterými jsou koordinátoři jednotlivých projektů, členové politického poradního výboru sítě CIVITAS anebo národních sítí CIVINET. Sledujte komunikační kanály na sociálních médiích sítě CIVITAS po celý listopad a každý den se dozvíte nějaké zajímavosti.

20. výročí iniciativy CIVITAS - sledujte dění kolem
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.