Národní platforma pro podporu nemotorové dopravy

Zadavatel: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
Partneři: OZ Mulica, Žilina
Zpracovatel(é)/realizační firmy: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
OZ Mulica, Žilina

Kontakt:
http://www.cyklodoprava.sk/kontakt/

Termín realizace opatření:
1. duben 2018 – 31. březen 2020

Popis a cíle opatření:
Cílem projektu je zlepšení komunikace a spolupráce organizací, které jsou aktivní v rozvoji cyklistiky na Slovensku. Vytvoření cykloplatformy má pomoci koordinaci činností, spolupráci, výměně zkušeností a know-how mezi nevládními neziskovými organizacemi navzájem a mezi nimi a veřejnou správou.

Financování:
Projekt je podpořen z Operačního programu Efektivní veřejná správa, a to částkou 200 014,86  EUR.

Popis realizace opatření:
Aktivity projektu zahrnují jednak samotné vytvoření platformy, jednak komunikaci s odbornou a širokou veřejností. Pro rozvoj komunikace, koordinace a výměny know-how mezi organizacemi slouží  tři základní komunikační prostředky: internetová stránka www.cyklodoprava.sk, časopis Cyklistická doprava ve formátu PDF, emailová skupina a několik operativních schůzek v krajích Slovenska.

Komunikace s veřejností:
V každém kraji je podpořen post zástupce cyklistických neziskových organizací, jehož úkolem je dobře znát cykloscénu v kraji a pomáhat veřejné správě na krajské úrovni při rozvoji cyklistiky. V rámci komunikace s odbornou veřejností  se také v každém kraji konají semináře pro dopravní inženýry, policisty a další odborníky z veřejné správy, na kterých jim jsou předávány informace o aktuálních trendech a dobrých příkladech rozvoje cyklistické infrastruktury. Součástí projektu jsou také národní cyklistické konference, z nichž první proběhla v roce 2018 v Banské Bystrici a jejíž druhý ročník je plánován na rok 2019.
Komunikace se širokou veřejností zahrnuje několik akcí pro veřejnost (cyklojízdy, cyklofesty apod.), publikaci článků a celkově popularizaci cyklistiky jako prostředku dopravy, rekreace a turismu.

Odkazy a přílohy:
http://www.cyklodoprava.sk/cykloplatforma/

Dopady opatření:
Vytvoření mechanismu spolupráce umožňuje lépe prosazovat zájmy udržitelné dopravy zefektivňuje nakládání s finančními zdroji na podporu cyklistické dopravy.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.