Městská hromadná doprava – aktuální odjezdy autobusů ve městě Žďár nad Sázavou

Investor: Město Žďár nad Sázavou, ZDAR, a.s.

Kontaktní osoba:Ing. Lukáš Německý - ZDAR, a. s.,
Kontakt: lukas.nemecky@zdar.cz 566 696 161
Radka Remarová – komunitní koordinátor,
Město Žďár nad Sázavou

Termín realizace opatření:09/2015 – dosud, stále probíhá

Popis a cíle opatření:Sledování polohy vozidel a zpracování dat pro poskytování aktuálních informací o odjezdech linek MHD z konkrétních zastávek včetně možnosti zobrazení těchto údajů na počítači, v mobilním zařízení nebo na významných místech – odjezdová LCD obrazovka.
Cílem opatření bylo zatraktivnění současného systému MHD s tím, že lze jednoduše zjistit, kdy z konkrétní zastávky odjíždí autobus včetně zohlednění zpoždění např. kvůli silnému provozu v dopravních špičkách. Pro uživatele s mobilním zařízením je na zastávkách umístěn QR kód, kdy po jeho načtení se zobrazí časy odjezdů linek MHD z této zastávky.
Údaje o poloze vozidel jsou archivovány a poslouží při následné analýze systému při přípravě nových jízdních řádů.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:Vycházelo se z analýzy pracovní skupiny MHD Žďár nad Sázavou. Stále probíhá zpracovávání Strategie rozvoje města, ve které je počítáno s tímto opatřením.

Financování:Na přípravu opatření rozpočet 20.000,--Kč. Realizace opatření 40.000,--Kč/rok. Financováno v režii partnera.

Popis realizace opatření:Systém byl v testovacím provozu cca 3 měsíce a jeho zavedení neprovázely závažné problémy. Na základě podnětů občanů byla doplněna LCD obrazovka s aktuálními odjezdy autobusů ve vestibulu městského úřadu. Na této obrazovce se pro konkrétní zastávku Žižkova zobrazují odjezdy autobusů MHD a linkové dopravy.

Komunikace s veřejností:Oficiálně systém představen na TK konané v historickém autobusu při Dni MHD 23. září 2015 a poté také v místním tisku (Žďárské noviny, Žďárský deník), v regionálním zpravodajství ČT.
Při startu systému byla spuštěna LCD obrazovka, umístěná ve vestibulu místní polikliniky, s aktuálními informacemi o odjezdech linek ze zastávky Studentská (oba směry).

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:Opatření umožňuje cestujícím získat informaci o přesném odjezdu autobusů pro danou zastávku. Vzhledem k nízkým pořizovacím, provozním nákladům a velké spokojenosti cestujících, doporučujeme ostatním městům k realizaci.

Odkazy a přílohy:
www.mhdzdar.kdyprijede.cz
https://www.facebook.com/zdarns.cz
www.mhdzdar.cz

Dopady opatření:Umožnilo cestujícím získat přesné informace o aktuálním odjezdu autobusů ze zastávky. Toto opatření usnadnilo rozhodování obyvatel využití MHD k návaznosti k jejich přepravním cílům.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.