Kopřivnice – KAMPAŇ K nácvikU bezpečné jízdy autobusem pro děti

Zadavatel: Město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Partneři:
Connex Morava, a. s., http://www.connexmorava.cz
Městská policie Kopřivnice, http://www.koprivnice.cz    

Kontaktní osoba:
Město Kopřivnice, Rašková Ivana, DiS.,
Oddělení strategického plánování,
Kontakt: ivana.raskova@koprivnice.cz

Termín realizace opatření:
17/04/2007 – 17/05/2007, opakování v průběhu května, června a září 2009

Popis a cíle opatření:
Cílem kampaně města Kopřivnice s názvem "Autobus mám rád, je náš kamarád" bylo zábavnou formou seznámit děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol s bezpečnou jízdou autobusem, např. se zásadami čekání na zastávce, nastupováním, nákupem jízdenky, způsobem přepravy, apod.). Součástí aktivity byla exkurze dětí na služebnu Městské policie.

Vztah ke strategickým a jiným dokumentům:
Strategické plány se tvořily až na období po roce 2007.

Financování:
Program Autobus mám rád, je náš kamarád byl jednou z dílčích částí projektu Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru, na který město Kopřivnice získalo dotaci z Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí ČR ve výši 1,016 milionu korun.

Popis realizace opatření:
Speciální autobus, který vyzvedává děti v domluvených termínech přímo před jejich školou, vyjel během května, června a září 2009 celkem dvacetkrát. Před jízdou i během jízdy byly děti řidičem a strážníkem městské policie poučeny o tom, jak správně a bezpečně nastupovat a vystupovat, co se v autobuse smí a co se naopak nesmí. Na autobusovém nádraží byly děti řidičem autobusu poučeny o tom, jak se správně čeká na autobusové zastávce, a při nastupování se děti učily kupovat jízdenku. Dále byly při odjezdu z autobusového nádraží během jízdy poučeny o tom, že se má správně sedět jen po dvou a dále že se má každý cestující během jízdy držet, aby nedošlo ke zranění v případě nečekaného přibrzdění nebo naopak při rozjezdu autobusu. Odměnou za každou jízdu byla pro děti návštěva služebny městské policie (kde se děti seznámily s prostorami městské policie, s městským kamerovým systémem a s výzbrojí policistů) a také drobné dárky za plnění souvisejících soutěžních aktivit. 

Komunikace s veřejností:
Akce na podporu bezpečnosti dětí při cestování autobusem byla medializována prostřednictvím reportáže na Kabelové televizi Kopřivnice, informacích na webových stránkách Národní sítě Zdravých měst, na www.dnybezurazu.cz. a v Kopřivnických novinách.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Důležité je o záměru předem informovat školy a školky a dohodnout se s nimi na harmonogramu jízd. Harmonogram je vhodné nejprve zkonzultovat s přepravcem a po vytipování nejvhodnějších termínů teprve kontaktovat školy.
Důležitou roli v realizaci aktivity sehrálo oddělení dopravy BESIP, které na tuto kampaň poskytlo dárkové předměty a propagační materiály, které děti po úspěšném absolvování jízdy získaly za odměnu.

Odkazy a přílohy:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=mesto-bude-v-preventivnich-projektech-pokracovat&clanek=7561
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=deti-budou-proskoleny-v-poskytovani-prvni-pomoci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=362
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=deti-se-uci-jak-se-chovat-v-autobuse&clanek=4585

Dopady opatření:
V prvním ročníku (2007) bylo prostřednictvím kampaně v Kopřivnici proškoleno celkem 720 dětí ohledně zásad bezpečného cestování autobusem.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.