Konference sítě CIVINET Česká a Slovenská republika

Kdy: 14. června 2022

Kde: hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Zveme Vás na 8. ročník konference sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., zaměřené na udržitelné plánování mobility měst.

Konference CIVINETu Česká a Slovenská republika nabídne širokou škálu témat pro zástupce měst, krajů a odborníků ze soukromých společností, akademické sféry a neziskových organizací. Plánování dopravy a mobility je jedním z principů udržitelného rozvoje ve městech a městských aglomeracích. Konference nabízí možnost nahlédnout na aktuálně řešená témata měst v České republice a na Slovensku.

Hlavním řečníkem je odborník na oblast udržitelné mobility, digitalizace a obnovitelných zdrojů energie – Michel Noussan z konzultační společnosti DECISIO, který vedl přípravu plánu ,,Biciplan Cambio‘‘, který zahrnuje výstavbu 750 km nových úseků cyklostezek v metropolitní oblasti italského města Miláno.

Na konferenci navazuje odborná exkurze do Budapešti (registrace je zvlášť) ve dnech 15. – 17. června 2022. Podrobnosti naleznete v přiloženém programu.

Těšíme se na Vaši účast!


Konference je součástí implementace projektu CLIMASUM. Projekt je podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Více o Evropské klimatické iniciativě (EUKI): www.euki.de/en .

CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí Iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací - https://civitas.eu/ .

Climasum 01
Představujeme projekt CLIMASUM 01
Climasum 02
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.