Konference: „MaaS a podpora cyklistiky v (nejen) menších městech“

Jízdní kolo je ideálním dopravním prostředkem na krátké vzdálenosti, například v rámci menšího města. Jaké jsou možnosti, způsoby a zkušenosti v oblasti podpory cyklistické dopravy? Může v tomto směru pomoci koncept „mobilita jako služba“ (MaaS)? Přijměte pozvání do Říčan u Prahy, které jsou jedním z měst, která se úspěšně snaží podpořit rozvoj cyklistické dopravy na svém území, a seznamte se s nástroji, praxí a výzvami Říčan a dalších měst.

REGISTRACE: Zaregistrujte se vyplněním registračního formuláře.

Konferenci organizuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika a Město Říčany. Je určena pro vedení měst a krajů, pracovníky odborů dopravy a rozvoje, koordinátory městské mobility, zástupce ministerstev a dalších subjektů zainteresovaných v oblasti udržitelné mobility.

Těšíme se na Vaši účast!

Konference je aktivitou realizovanou v rámci mezinárodního projektu CLIMASUM. Tento projekt je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK).


O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.