Kampaň ,,Oblékáme hada Edu‘‘

Zadavatel: Záštitu nad kampaní v České republice převzal BESIP.
Partner:
Lubomír ČERVINKA – TYPO ART PRES
Reklama a tisk pro Vás
www.typoartpres.cz

Kontaktní osoba:
Pro ČR: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
Pro SR: Martin Bolo
Kontakt: snake@cdv.cz, tsg@cdv.cz, +420 724 898 358

Termín realizace opatření:
2014 – 2017

Popis a cíle opatření:
Kampaň probíhala na českých školách, slouží k podpoře chůze a jízdy na kole jako způsobu dopravy do školy a je zaměřena na děti a jejich rodiče. Užitečným nástrojem je uspořádání dalších aktivit ze strany škol, poskytující žákům informace ohledně dopravy a mobility, životního prostředí a zdraví.

Popis realizace opatření:
- spolupráce se zástupci měst (zejména Odbor školství nebo dopravy)
- patronát ministerstva dopravy
- školy začínají doporučovat hru jiným školám

Komunikace s veřejností:
Během kampaně byla v České televizi reportáž, vidělo ji 12.000 lidí a inspirovala další školy k zapojení. Do kampaně se v rámci ČR zapojilo celkem 66 škol. Podrobná mapa s místem škol: https://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/skoly/.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Návaznost na další aktivity týkající se bezpečnosti a ekologické dopravy. Například žáci ze ZŠ Arménská v Brně si vyzkoušeli znalost dopravních značek a předpisů na dopravním hřišti a vyrobili si také z papíru svůj vlastní autobus na CNG. Na děti ze ZŠ a MŠ Dubovany na Slovensku čekala jízda zručnosti na kole. Některých školám se podařilo dohodnout s místní samosprávou na změnách v organizaci dopravy v blízkosti školy, přičemž společným cílem bylo zvýšit bezpečnost v místech, kde se děti pohybují. Příkladem takových opatření je zřízení zóny K+R před komplexem škol na ulici Komenského v Lysé nad Labem.

Odkazy a přílohy:
https://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/.

Dopady opatření:
Výsledky kampaně ukazují, že se úspěšně zvyšuje používání udržitelné dopravy a snižují se emise CO2, v ČR se podařilo zvýšit podíl šetrných cest do školy v průměru o 11% a snížit množství emisí oxidu uhličitého z dopravy o 10 tun.

Fotodokumentace:
Graf níže na obrázku znázorňuje hodnoty podílu udržitelné dopravy a motorové dopravy před/během/po kampani.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.