Elektronické potvrzení o studiu pro studenty středních škol a vysoké školy

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a POVED s.r.o.
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Partneři: vybrané střední školy a ZČU v Plzni (seznam škol na www.plzenskakarta.cz v sekci Plzeňská karta/ el. potvrzení o studiu)
Zpracovatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Kontaktní osoba:Zbyněk Proška, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., vedoucí vývoje, proska@pmdp.cz, +420 606 795 741

Termín realizace opatření:Vývoj řešení byl realizován v roce 2015 a aktualizace systému byla provedena v roce 2018.

Popis a cíle opatření:Cílem řešení je zjednodušit proces odbavení zákazníků/držitelů městské multifunkční čipové karty – Plzeňské karty při nákupu dlouhodobého časového kupónu, který je vázán na předložení nároku na slevu, tj. existence potvrzení o studiu na střední, nebo vysoké škole. Součástí je umožnit zákazníkům samoobslužné odbavení (nákup kuponu) prostřednictvím e-shop, nebo sítě bankomatů, které jsou vybaveny řešením pro akceptaci Plzeňské karty.
Systém elektronického potvrzení o studiu je založen na principu, kdy daná škola (prostřednictvím aplikace dodané ze strany PMDP) vygeneruje elektronické potvrzení, které je automaticky zasláno do (kartového) odbavovacího systému Plzeňské karta a přiřazeno k danému držiteli karty.
V praxi to znamená, že si student dojde do sekretariátu školy, kde předloží svojí platnou Plzeňskou kartu, pracovnice sekretariátu zkontroluje, zda je žadatel skutečně žákem školy a následně přiloží Plzeňskou kartu studenta na čtečku. Po načtení vrací kartu studentovi, který tak splnil požadavek PMDP na dodání potvrzení o studiu. Informace se do 20 minut dostane do kartově-odbavovacího systému Plzeňské karty.
Na středních školách studenti přikládají Plzeňskou kartu na čtečku vždy 1x ročně v září, na Západočeské univerzitě v Plzni stačí, když studenti přijdou v prvním ročníku a univerzita automaticky generuje seznami studentů do kartově-odbavovacího sytému Plzeňské karty po celou dobu jejich studia.
Zákazník v uvedeném případě nemusí navštívit přepážku (Zákaznické centrum), které zpracuje „klasické papírové“ potvrzení o studiu vydané na střední, nebo vysoké škole.

Financování:Uvedené řešení bylo realizováno na základě definice rozvojového cíle popsaného v Koncepci rozvoje systému Plzeňská karta (koncepční-strategický materiál SBU úsek Plzeňská karta)

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:Projekt byl realizován z vlastních zdrojů společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Popis realizace opatření:Vývoj řešení byl realizován pomocí interních personálních zdrojů v rámci společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Nejprve byla vybrána jedna škola pro pilotní ověření systému a následně bylo řešení implementováno na další střední školy. V současné době je zapojeno více než 20 škol v Plzni a předpokládá se zapojení dalších škol v rámci regionu. Seznam všech zapojených škol je uveden na www.plzenskakarta.cz v sekci Plzeňská karta / el. potvrzení o studiu.

Komunikace s veřejností: Informace o využití elektronického potvrzení o studiu je komunikována k držiteli Plzeňské karty přímo prostřednictvím partnerské školy a dále je uvedena na webových stránkách PMDP, a.s. www.pmdp.cz a www.plzenskakarta.cz.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:Projekt byl definován na základě interních rozvojových cílů systému Plzeňská karty.
Přínosem/inspirací pro další města může být vytvoření prostředí pro samoobslužné odbavení, tj. využití moderních způsobů nákupu jízdného prostřednictvím e-shopu, mobilní aplikace, apod.  

Odkazy a přílohy:Seznam škol na www.plzenskakarta.cz v sekci Plzeňská karta/ el. potvrzení o studiu.

Dopady opatření:Systém elektronického potvrzení o studiu je založen na principu, kdy daná škola (prostřednictvím aplikace dodané ze strany PMDP) vygeneruje elektronické potvrzení, které je automaticky zasláno do kartového-odbavovacího systému Plzeňské karty a přiřazeno k danému držiteli karty.
Zákazník v uvedeném případě nemusí navštívit přepážku (Zákaznické centrum), které zpracuje „klasické papírové“ potvrzení o studiu vydané na střední nebo vysoké škole.
Zákazníkům je tímto umožněno „okamžité“ (cca do 20 minut od přiložení Plzeňské karty na čtečku dané školy) samoobslužné odbavení (nákup kuponu) prostřednictvím e-shopu, nebo sítě bankomatů, které jsou vybaveny řešením pro akceptaci Plzeňské karty.
I díky tomuto opatření je prováděno téměř 40% veškerých transakcí s Plzeňskou kartou mimo Zákaznická centra PMDP, tedy prostřednictvím samoobslužného odbavení.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.