Ekologicky šetrná a bezbariérová MHD – Prostějov

Zadavatel: Město Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Partneři: FTL, a.s, Letecká 8, 796 23 Prostějov, http://www.ftl.cz/bus/
Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 12/1222, Praha 1   

Kontaktní osoba:
Hloch Jiří, Ing., FTL, a.s, hloch@ftl.cz

Termín realizace opatření:
01/01/2003 – 21/02/2016

Popis a cíle opatření:
Do roku 2006 bylo v Prostějově pořízeno 8 nízkopodlažních EKOBUSŮ, které splňují normu EURO 5, nulové emise pevných částic ve výfukových plynech, a tím přispívají ke snížení emise škodlivých látek. Opatření má také za cíl zlepšení MHD a její zpřístupnění pro zdravotně a tělesně postižené občany a napomoci k renovaci vozového parku.

Financování:
Celkové náklady: 12 684 000 Kč

  • Financováno z prostředků společnosti FTL, a.s., z dotace Ministerstva dopravy, z úvěru od financující společnosti (na základě zadání veřejné zakázky) a z příspěvků města Prostějova

Popis realizace opatření:
Ekologické autobusy jsou na rozdíl od těch klasických poháněny na stlačený zemní plyn, díky čemuž vyloučí každý rok o více než 8 tun zplodin méně do ovzduší než srovnatelný vůz na naftu. Jsou také nízkopodlažní, což usnadňuje nástup lidem s pohybovým omezením a matkám s kočárky a mají akustické hlásiče zastávek, které usnadňují cestování lidem se zrakovým hendikepem.

Komunikace s veřejností:
Komunikace s veřejností probíhala prostřednictvím řady médií. Jednalo se především o články v regionálním tisku (MF Dnes, Prostějovský den, Prostějovský večerník), časopise Československý Dopravák, ve firemním informačním zpravodaji, v Dopravním magazínu a o reportáže v regionálním televizním vysílání.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Ekologické autobusy vyžadují přítomnost plnících stanic zemního plynu v dosahu do 5 km. V případě neexistence plnících stanic na území města je tedy třeba počítat s jejich dobudováním a tím i zvýšenými finančními náklady.

Odkazy a přílohy:
https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/tema/prostejov-autobusy-mhd-na-plynovy-pohon

Dopady opatření:
Nové ekologické autobusy vyprodukují méně škodlivých látek, než původní. Přispívají ke zvýšení mobility obyvatel Prostějova, protože usnadňují cestování také lidem se zrakovým hendikepem (akustické hlásiče) a lidem s pohybovým omezením a maminkám s kočárky (nástupní plošiny). Došlo také k rozšíření spojů, přičemž cena jízdného byla zachována.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.