Cyklostezka Jasenice průmyslovou zónou Vsetín

Zadavatel: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zpracovatel - realizační firma: MSS-Projekt s.r.o.

Kontakt: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Termín realizace opatření:
1. 4. – 30. 6. 2006

Popis a cíle opatření:
Hlavním účelem bylo vybudování bezpečné komunikace nejen pro cyklisty jedoucí do zaměstnání do průmyslové zóny, ale také pro ostatní veřejnost. Přemístěním cyklistické stezky z přilehlé silnice na cyklostezku se zvýší plynulost automobilové dopravy a zintenzivní se bezpečnosti cyklistů, kdy zejména za snížené viditelnosti je riziko nehod vysoké.  Cyklostezka doplňuje chybějící úsek páteřní cyklostezky, proto byla klíčová angažovanost osvědčených zkušených realizátorů. Urychlení výstavby významně ovlivnilo získání dotace na vybudování jak průmyslové zóny, tak cyklostezky.

Financování:
Celková částka na realizaci opatření je 3,6 milionů Kč. Z toho 25% je financováno z rozpočtu města
a 75% z dotací z evropských fondů a státního rozpočtu. 

Popis realizace opatření:
Realizace cyklostezky byla součástí rozsáhlého projektu, jehož hlavním cílem bylo připravit území pro novou průmyslovou zónu Vsetín – Bobrky II. 2 450 metrů nové cykostezky, která odklonila provoz cyklistů z rušné silnice I. třídy, je zároveň součástí Cyklostezky Bečva. Navazuje tedy na stávající cyklistickou infrastrukturu a počítá se i s jejím dalším rozvojem. Celkové náklady na tento úsek činily cca 3,6 miliónů korun.

Komunikace s veřejností:
Novinové články "Cyklisté a příznivci kolečkových sportů budou mít k dispozici další plochu" (Vsetínské noviny, Naše Valašsko, Jalovec), regionální televize.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Pořádně připravit stavební dokumentaci v návaznosti na stávající či plánované cyklostezky a cyklotrasy. Pokusit se najít externí zdroj minimálně na částečné financování výstavby. Propagovat cyklistiku jako alternativní dopravní prostředek ve všech věkových kategoriích.

Odkazy a přílohy:
https://doprava.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vsetin-cyklostezka-jako-soucast-prumyslove-zony.

Dopady opatření:
- Spojení centra města s průmyslovou zónou na severozápadním okraji města prostřednictvím 2,5 km dlouhé cyklostezky, která vede mimo hlavní silniční tah. 
- Odklonění cyklistů a cykloturistů z rušné komunikace na stezku vedoucí v převážné části po bermě řeky Bečvy. 
- Doplnění stávající cyklistické infrastruktury na páteřní cyklostezce Valašské Meziříčí - Vsetín - Velké Karlovice. 
- Podpora cyklistiky jako alternativního dopravního prostředku do zaměstnání.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.