Cyklopruh v ulici Novohradská v Českých Budějovicích

Investor:
Odbor správy veřejných statků, Magistrát města České Budějovice

Kontaktní osoba:
Nataša Bláhová, ved. odd. komunikací SVS, blahovan@c-budejovice.cz, 386 802 511

Termín realizace opatření:
Červen 2015

Popis a cíle opatření:
Cílem opatření bylo segregovat cyklisty v hlavním dopravním prostoru od motorové dopravy. Intenzita dopravy na této komunikaci se pohybuje okolo 8 tis. voz./24 hod. V současné době se cyklisté pohybují zcela bezpečně po jedné z radiálních komunikací do centra města.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného „Cyklogenerelu“.

Financování:
Vodorovné dopravní značení – 772 985,20 Kč (z toho symbol kola a červeně podbarvený cyklopruh 625 719,- Kč)

Popis realizace opatření:
V úseku Mánesova – žel. přejezd - fréza + položení nové asfaltové vrstvy, poté nástřik vodorovného dopravního značení.

Komunikace s veřejností:
Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první samostatný cyklopruh v hlavním dopravním prostoru, včetně předsazených prostor pro cyklisty v křižovatce. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.

Dopady opatření:
Cyklopruh funguje báječně a chválí si ho jak cyklisté, tak i motoristé.
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů, kteří do této doby jezdili v hlavním dopravním prostoru bez jakékoli prostorové ochrany, jakým je vyhrazený pruh.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.