České Budějovice – křižovatka Žižkova x Novohradská – zřízení předsazených prostor včetně vyznačení cyklopiktogramového koridoru

Investor:
Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice

Kontaktní osoba:
Pavel Voves, technik, vovesp@c-budejovice.cz

Termín realizace opatření:
07/2015 – 08/2015

Popis a cíle opatření:
Cílem opatření bylo zřízení předsazených prostor včetně vyznačení cyklopiktogramového koridoru
a tím segregovat cyklisty v hlavním dopravním prostoru od motorové dopravy. V současné době se cyklisté pohybují zcela bezpečně po cyklopiktogramovém koridoru.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného „Cyklogenerelu“.

Financování:
Akce byla financována z rozpočtu statutárního města. Rozpočet akce byl ve výši cca 200 tis. Kč.

Popis realizace opatření:
Akce byla realizována v koordinaci přestavby celé křižovatky včetně vybudování samostatných BUS pruhů.

Komunikace s veřejností:
Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první cyklopiktogramový koridor v centru města, včetně předsazených prostor pro cyklisty v křižovatce. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.

Dopady opatření:
Opatření funguje velmi dobře a chválí si ho jak cyklisté, tak i motoristé.
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů, kteří do této doby jezdili v hlavním dopravním prostoru bez jakékoli prostorové ochrany, jakým je cyklopiktogramový koridor včetně předsazeného prostoru pro cyklisty.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.