„Bus pruh a cyklo“ v Českých Budějovicích v ulici Rudolfovská 

Investor:
Odbor správy veřejných statků, Magistrát města České Budějovice

Kontaktní osoba:
Martina Rozboudová,
referent. odd. komunikací SVS,
Kontakt: rozboudovam@c-budejovice.cz, 386 802 512

Termín realizace opatření:
10/2015 – 11/2015

Popis a cíle opatření:
Cílem opatření bylo zřízení společného BUS a cyklopruhu na Rudolfovské ulici v Českých Budějovicích. Jedná se o jednu z radiálních komunikací do centra města. Intenzita na této komunikaci se pohybuje okolo 9 tis. voz./24 hod. Cyklisté nemají jinou možnost, jak se do centra města dostat, než po této komunikaci. Výjezd y vyhrazeného pruhu je umožněn pro MHD pomocí „čoček“ a pro cyklisty samostatným SSZ.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného „Cyklogenerelu“.

Financování:
Vodorovné dopravní značení – 112 516,80 Kč (z toho symbol kola 15 900,- Kč)

Komunikace s veřejností:
Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první společný vyhrazený pruh pro BUS a cyklo, včetně speciálního SSZ pro cyklisty. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.

Dopady opatření:
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů, kteří do této doby jezdili v hlavním dopravním prostoru bez jakékoli prostorové ochrany, jakým je vyhrazený pruh.

Společný vyhrazený pruh funguje velmi dobře a chválí si ho jak cyklisté, tak i motoristé.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.