Bikesharing v Žilině ,,BikeKIA‘‘

Investor: Nadace Kia Motors Slovakia
Partneři: Nadace Kia Motors Slovakia

Kontaktní osoba:
Mluvčí města Barbora Zigová
Vedúci oddelenia mobility Mestského úradu v Žiline Ľuboš Slebodník

Termín realizace:
2018 - 2019

Popis a cíle opatření:
V spolupráci s dodávateľmi a mestom Žilina bolo vybudováno 20 staníc na vytýčených lokalitách, ktoré majú spolu 160 dokovacích stojanov so 120 bicyklami. Projekt zdieľania bicyklov je pokračovaním podpory mobility. Bicykle sa stanú alternatívnym dopravným prostriedkom pre všetkých Žilinčanov či návštevníkov města.
Cieľom bikesharingu je, aby si ľudia mohli zadarmo zapožičať bicykel na presun v rámci mesta na krátke vzdialenosti.
Systém je založený na zdieľaní bicyklov, nie na ich prenajímanie na dlhú dobu. Najväčšia vzdialenosť medzi stanicami je 5 km, väčšina je v rozsahu 500 metrov. Cyklista si tak môže vybrať, kam bicykel vráti. Z rovnakého stojana si ho môže opätovne zapožičať.
Samotný proces zapožičania bude prebiehať formou registrácie cez web alebo prostredníctvom aplikácie a následne pomocou smartfónu si cyklista daný bicykel zo stojanu otvorí.

Financování:
Projekt bikesharingu v Žiline zastrešuje Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá nielen že projekt zafinancovala, ale vyberala aj dodávateľov systému a samotných stavebných prác. Mesto v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na prevádzkovateľa systému, ktorého náklady na prevádzku budú hradené ako mestom, tak aj samotnou nadáciou.
Nadácia Kia Motors Slovakia zafinancovala celý projekt sumou 320 000 eur a jeho prevádzku bude spoločne s mestom Žilina spolufinancovať nasledujúcich päť rokov, pričom užívatelia budú môcť bezplatne jazdiť na bicykloch počas celej sezóny.

Popis realizace opatření:
Dokovacie stanice budú obsahovať stojany na bicykle a informačný panel s popisom systému. Bicykle budú vybavené modernými technológiami, ako je NFC čítačka kariet, GPS a WiFi lokalizácia, GSM komunikácia či e-zámok. Vypožičanie bude možné na základe registračného systému s overením platobnej karty. Tento spôsob dopravy budú môcť bezplatne využívať všetci. Bez poplatku sa bude dať bicykel vypožičať na jednu hodinu, potom bude treba bicykel vrátiť a v prípade potreby požičať znova.

Odkazy a přílohy:
http://www.nadaciakia.sk/.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.