BikeLab v Trnavě

Zadavatel: město Trnava
Partneři: Orbis Institute, o.z.
Zpracovatel(é)/realizační firmy: Orbis Institute, o.z.

Kontakt:
Odbor územného rozvoja a koncepcií
Kontakt: Ivana Mudriková
Adresa: Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
Tel.: +421 915204293
Email: ivana.mudrikova@trnava.sk

Termín realizace opatření:
22. září 2018

Popis a cíle opatření:
BikeLab je technologie výroby elektrické energie jízdou na kole. Elektrickou energii je poté možné využít pro řadu aktivit, do kterých se mohou zapojit dospělí i děti. Cílem zahrnutí této aktivity do programu Evropského týdne mobility bylo zábavnou formou propagovat jízdu na kole mezi veřejností a podpořit tak cyklistickou dopravu ve městě.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Kampaň ETM

Financování:
Kampaň byla realizované městem Trnava v rámci Evropského týdne mobility.

Popis realizace opatření:
BikeLab funguje tak, že jízdní kolo je upevněné  ve stojanu a šlapáním do pedálů je roztočen elektromotor. Vzniklá energie se následně mění v cyklogenerátoru na stabilní elektrický proud, který je dále možné využít k různým aktivitám – např. k výrobě cukrové vaty, jako tomu bylo v Trnavě. Zde bylo jízdní kolo připevněno ke stroji na výrobu cukrové vaty, který se roztočil pouze tehdy, pokud účastníci zabrali do pedálů. Účastníci Evropského týdne mobility si tak mohli na špejli namotat vlastní cukrovou vatu.

Komunikace s veřejností:
Evropský týden mobility (ETM) byl propagován na webu města, na sociální síti Facebook, na informačních tabulích a v místních médiích.

Zapojení veřejnosti:
Počet zapojených subjektů do ETM: 28
Počet zapojených účastníků do ETM: cca 2 200

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Výhodou BikeLab je nezávislost na zdroji energie a toho, že podporuje atraktivitu cyklistiky. Kromě výroby cukrové vaty je možné technologii využít např. k mixování drinků ve speciálních mixérech, k ozvučení koncertu, zprovoznění kina, laserovou show a mnoho dalších instalací.

Odkazy a přílohy:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/kombinuj-a-chod-je-temou-europskeho-tyzdna-mobility-2018

Dopady opatření:
Účastníci ETM se aktivně zapojili do podpory cyklistické dopravy a hravým způsobem jim byl přiblížen pojem udržitelnost nejen v oblasti mobility, ale i ve vztahu k životnímu prostředí.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.