Banská Bystrica – Světelná cyklojízda městem

Zadavatel: město Banská Bystrica
Zpracovatel: město Banská Bystrica

Kontaktní osoba:
Občianska cykloiniciaíva banská Bystrica (OCCIB) v spolupráci s Mestom Banská Bystrica

Termín realizace opatření
Kampaň uskutečněná v rámci ETM v září 2018, akce ,,Den bez aut‘‘ se konala dne 22.9.2018

Popis a cíle opatření
Světelnácyklojízda městem byla vyvrcholením Evropského týdne mobility v rámci akce ,,Den bez aut‘‘. Atraktivní a originální forma prezentace kola jako dopravního prostředku pro přesun po městě se mimořádně vydařila.

Realizace opatření
Start cyklojízdy byl ve 20:00 na Náměstí SNP. Účastníci před startem obdrželi světelné ventilky a 7 kilometrový okruh městem byl zábavnou podívanou nejen pro účastníky, ale také pro kolemjdoucí, kteří si světelný peleton fotili a natáčeli krátká videa, která se potom šířila po sociálních sítích. Tím se posilnila propagace cyklistiky. V době konání peletonu v Banské Bystrici  probíhal i festival světla a stínu, proto bylo město plné obyvatelů i turistů, kteří se přišli podívat na zajímavé světelné expozice.
Po dojezdu peletonu cyklisté pokračovali v propagaci cyklistiky a šlapali do pedálů v rámci jedné ze světelných expozic s názvem Cyklotriptych (ta byla součástí festivalu Světlo a stín). Nainstalovaný videomapping byl uzpůsoben tak, že pomocí tří trenažerů s dynamem byly umístěny 3 kola, na kterých mohli lidé šlapat do pedálů a výsledkem bylo promítnutí videomappingu. Tato interaktivní forma videomappingu upoutala pozornost veřejnosti. Součástí trenažerů bylo také dětské jízdní kolo. Organizátoři akce účastníkům rozdávali reklamní předměty s logem ETM a diskutovalo se o aktuálním stavu cyklistické infrastruktury města a důležitosti jejího rozvoje.

Dopady opatření
Kampaň ETM zařazena mezi kategorie:
- Originální aktivita