Autobusy s cyklonosiči na linkách MHD v Brně

Zadavatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Zpracovatel/realizační firma: Po dodání vozů (společnost SOR Libchavy) je realizátorem Dopravní podnik města Brna, a.s.

Kontaktní osobaMgr. Hana Tomaštíková tisková mluvčí telefon: 603 587 015 e-mail: htomastikova@dpmb.cz

Termín realizace opatření
Od roku 2015 každoročně přes letní sezónu (duben – říjen)

Popis a cíle opatření
Na vybraných spojích autobusových linek 55 a 57 jezdí vozy SOR NBG 12 se speciálními nosiči, které pojmou až šest kol. Kola si cestující nakládají sami pod dohledem řidiče, který kontroluje upevnění kol a provede jejich uzamčení. Majitel kola dostane žeton s číslem, na základě kterého mu pak bude kolo vydáno. Upevněná kola jsou speciálně pojištěna, navíc na ně může řidič dohlížet pomocí kamery a monitoru. Ten mohou sledovat i cestující. Pro přepravu kol platí běžné smluvní přepravní podmínky IDS JMK. Cestující s předplatným kupónem nic nedoplácí. V jiných případech je nutné pro kolo zakoupit zlevněnou jízdenku.

Financování
Cyklonosiče na pět autobusů byly nakoupeny s přispěním Evropské unie v rámci projektu CIVITAS 2MOVE2, do kterého je DPMB zapojen. Cena jednoho nosiče byla 31 000 Kč.

Popis realizace opatření
Nasazení autobusů s cyklonosiči na vybraných autobusových linkách je realizováno každoročně od roku 2015 v sezónním období (tj. duben – říjen). Cestující je přepraven spolu s jízdním kolem do vybraných okrajových lokalit města, kde navazuje cyklistická infrastruktura pro rekreační vyžití v příměstských lesích města.

Komunikace s veřejností
Informační kampaň proběhla na webu, Facebooku a v tištěném zpravodaji DPMB, a.s.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města
I když podobné způsoby převážení kol fungují na některých regionálních linkách, v městské dopravě v Česku je to ojedinělý projekt. Lze tento systém rozšiřovat na další linky, které budou například obsluhovat zastávku u začátku cyklostezky.

Odkazy a přílohy
https://www.dpmb.cz/cs/firma-tiskove-zpravy/59

Dopady opatření
Zvýšení zájmu o sezónní cykloturistiku, komfortnější a kapacitnější přeprava jízdních kol ve vozidlech MHD do atraktivních přírodních lokalit v zázemí města.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.