CIVINET Česká a Slovenská republika

CIVINET CZ SK je jednou z národních sítí CIVITAS – sítí měst a institucí, které usilují o podporu efektivní, čisté a energeticky méně náročné dopravy na místní úrovni.

Staňte se součástí sítě měst, která podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí. Nabízíme partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem načerpat inspiraci a dále se vzdělávat v této oblasti, hledají podporu v networkingu a výměně informací nebo chtějí s ostatními členy sítě své potřeby a zkušenosti sdílet.

Připravované akce
Aktuality z dění v oblasti udržitelné mobility
Přínosy a služby pro členy CIVINET

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., s sebou přináší:

 • přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU,
 • možnost zapojení do mezinárodních projektů a získání financí z těchto projektů (zpravidla projekty zaměřené na zvýšení znalostí v oblasti městské mobility),
 • zprostředkování vazby na zahraniční města a organizace aktivní v udržitelné městské mobilitě prostřednictvím evropské rodiny CIVINETů,
 • možnost účastnit se vzdělávacích aktivit, exkurzí a konferencí pořádaných CIVINETem (pokud jsou otevřeny i nečlenům, pak jsou pro členy zdarma nebo za snížený poplatek),
 • možnosti výměn a stáží v zahraničí,
 • pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility,
 • podpora při přípravě plánů udržitelné mobility a plánování mobility obecně,
 • možnost odborných konzultací ve Vašem městě,
 • zprostředkování kontaktu na odborníky v oblasti udržitelné dopravy,
 • zviditelnění aktivit členů CIVINET.

Zpravodaje CIVINET

Zpravodaje CIVINET zasíláme čtvrtletně formou newsletteru. Přihlaste se k jeho odběru a dostávejte na e-mail pravidelné informace o dění ve spolku a o aktualitách z oblasti udržitelné mobility.


Naše aktivity

Pro členská města CIVINET Česká a Slovenská republika a další zájemce pořádáme:

Aktivity 1

Exkurze s návštěvou realizovaných opatření přímo v terénu
Aktivity 2

Workshopy a kulaté stoly
Aktivity 3

Konference
Aktivity 4

Semináře


Dále zprostředkováváme:

 • Stáže pro pracovníky městských úřadů
 • Zapojení do evropských projektů s možností získání financí
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.