Veřejná hromadná doprava

civinet_uvod_04

Veřejná hromadná doprava je klíčovým prvkem pro budování udržitelné mobility ve městech. Proto by měla být dostatečně atraktivní pro udržení stávajících uživatelů a získání nových cestujících. Možnosti, jak toho dosáhnout, zahrnují zvyšování efektivity MHD, harmonizace tarifů, časů odjezdů a příjezdů linek v dopravních uzlech, zlepšení dostupnosti zastávek a přestupních uzlů atd.

Novým trendem je „individualizace“ veřejné hromadné dopravy – přizpůsobování nabídky dopravy poptávce, např. „doprava na zavolání“ atd. Důležitým nástrojem je prohlubování intermodality mezi jednotlivými druhy dopravy, což zahrnuje např. možnost přepravovat hromadnou dopravou jízdní kola, návaznost spojů, provázanost na parkoviště typu P+R atd. Stále více nástrojů pak využívá rozvinutých informačních technologií (vyhledávače spojů, informační tabule, monitoring vozidel apod.).

Cílem této tematické skupiny je vytvořit skupinu expertů a praktiků, kteří sdílejí svoje znalosti a zkušenosti z oblasti veřejné hromadné dopravy ve městech a kteří se budou podílet na výměně zkušeností, organizování seminářů, exkurzí, studijních cest a informačních materiálů.

 

Co vše téma obsahuje (odborná podtémata):

- dostupnost,

- intermodalita,

- zlepšování služeb,

- platební systémy,

- inovativní systémy veřejné dopravy,

- vozový park,

- zadávání veřejných zakázek.

 

Nejčastější opatření vhodná pro města

- e-ticketing a portál k hromadné dopravě: opatření zahrnuje integraci informačních systémů, jízdného a jízdních řádů mezi všemi provozovateli hromadné dopravy a zavedení nákupu jízdného přes internet. Dále sem patří možnost plánovat si celou cestu on-line a cestovat s jedním jízdním dokladem všemi dopravními prostředky hromadné dopravy (Ljubljana),

- služby „na zavolání“: služby hromadné dopravy jsou uzpůsobeny potřebám všech osob včetně těch s různými omezeními a jsou poskytovány i v oblastech s méně obyvateli. Linky mají své pravidelné jízdní řády, ovšem vozidlo hromadné dopravy vyjede, pouze pokud dopředu pasažéři potvrdí, že určitou linkou pojedou,

- poskytování informací o příjezdu vozidel na zastávkách (real-time information),

- poskytování informací uvnitř vozidel (jaká je další zastávka, možnosti přestupu, aktuální informace o HD, o službách města apod.),

- informační služby pro nevidomé a slabozraké ,

- bezbariérová řešení zastávek hromadné dopravy, boj proti vandalismu na zastávkách a ve vozidlech,

- informační kampaně pro specifické skupiny uživatelů hromadné dopravy (senioři, děti, lidé s postižením) a školení řidičů, jak se mají k těmto skupinám osob chovat,

- zvyšování efektivity provozu linek hromadné dopravy, využívání moderních monitorovacích a informačních technologií.