V Brně spustili zónu E s vyhrazeným parkováním pro registrované elektromobily zdarma

Jako Zóna E jsou v Brně od 8. srpna 2022 označeny parkovací plochy určené k nabíjení elektromobilu. První z nich je u nabíjecí stanice na Tepláren Brno Makovského náměstí a v následujících týdnech budou přibývat další stanice i zelené zóny – do konce roku by mělo být v Brně 50 stanic s rezidentním parkováním pro elektromobily.

Parkování v Zóně E je vyhrazeno pouze elektromobilům, které zde budou moci po registraci parkovat zdarma na dobu nezbytně nutnou k nabíjení. Registrační značku elektromobilu je třeba zadat do parkovací aplikace města Brna ParkSimply Brno nebo ji do systému rezidentního parkování registrovat prostřednictvím online parkovacího automatu. Řidiči zadají do aplikace SPZ, vyberou parkovací zónu "BR E" a zvolí délku parkování. Parkování je možné ve variantách 6, 12, 18 nebo 24 hodin, přičemž další oprávnění pro stejné vozidlo je možné získat až za 24 hodin od konce předchozí registrace.

Zdroj informací a vizuálních materiálů: https://www.emobilitabrno.cz/cs/brno-spustilo-prvni-zonu-e-vyhrazene-parkovani-pro-elektromobily-na-24-hodin-zdarma

Zóna E