Ulice především pro chodce

Zklidňování dopravy v ulicích našich měst, a zejména pak v obytných čtvrtích má mnoho pozitivních dopadů, kvůli kterým bychom měli k humanizaci veřejných prostorů přistupovat. Nižší množství zplodin i nižší hladina hluku působí dobře na naše zdraví a psychiku, menší množství automobilové dopravy zvyšuje bezpečnost chodců, chodkyň i lidí na kolech a motivuje další osoby k chůzi. Podle zahraničních zkušeností může dojít i ke zvýšení hodnoty nemovitostí a zlepšení sousedských vztahů a společenského života díky zapojení do procesu rozhodování o budoucnosti své obce.

Existuje mnoho způsobů, jak k takovýmto změnám přistoupit. Zklidňující opatření a nástroje identifikace problémových míst shrnuje nová příručka Bezpečná obec od výzkumného týmu z Centra dopravního výzkumu. Příručku využijí zejména pracovníci veřejné správy, přínosem však může být i pro občanská sdružení a různé organizace, které mají zájem na vytvoření bezpečného a hodnotného prostředí ve své obci.

Více informací také na webu projektu: https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/

News: Ulice především pro chodce