Výhody členství

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika s sebou přináší:

 • pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility,
 • účast ve  spolku měst a obcí podporovaném Evropskou komisí,
 • kontakty na podobně udržitelně smýšlející města z celé EU,
 • přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU,
 • přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS (www.civitas.eu),
 • inspiraci a výměnu zkušeností,
 • podporu při přípravě Plánů udržitelné mobility a integrovaném plánování, udržitelné mobility,
 • medializaci členů CIVINET a jejich aktivit v oblasti udržitelné mobility a integrovaného dopravního plánování,
 • účast na vzdělávacích aktivitách,
 • možnosti výměn a stáží v zahraničí,
 • možnosti propagovat vlastní aktivity členských měst a obcí v oblasti udržitelné dopravy.