Siete CIVINET vo svete

V Európe funguje už viac ako 10 sietí CIVINET, ktoré sú postavené na „jazykovom princípe“. Náplň všetkých sietí CIVINET je tvorená s rovnakým cieľom: zabezpečiť mestám dostatočné zázemie pre presadzovanie a realizáciu udržateľnej mobility a s ňou spojené rámcové opatrenia. Jednotlivé siete medzi sebou spolupracujú jednak na európskej úrovni (výmena know-how v témach Civitas a spoluprácu na projektoch), tak aj na úrovni miestnych výmen (napr. exkurzie a stáže pre získanie informácií o systémových riešeniach a konkrétnych opatreniach). CIVINET Česká a Slovenská republika využíva do veľkej miery aj tieto príležitosti.

Fungujúce siete CIVINET v Európe:

V současné době se připravuje založení těchto CIVINETů:

  • CIVINET Rumunsko